Fairtrade

Fairtrade je certifikace, globální hnutí a také systém spravedlivého obchodování s pěstiteli ze zemí Asie, Afriky a Latinské Ameriky, jejichž produkty jsou součástí našich každodenních životů. Svět bez kávy, čaje, banánů nebo čokolády si lze jen těžko představit. Smyslem Fairtrade je skrze férové podmínky, garantovanou cenu a partnerské vztahy umožnit pěstitelům žít důstojný život, spolupodílet se na obchodování a mít podíl na rozhodování o jejich živobytí. Jak Fairtrade funguje a jaké jsou jeho všechny přínosy?

  • A1: Fairtrade je jediný obchodní systém na světě, ve kterém pravidla hry spoluvytváří samotní zástupci pěstitelů.
  • A2: Pěstitelé zapojeni do Fairtrade mají jistotu spravedlivé minimální výkupní ceny za svou kávu, kakao nebo banány.
  • A3: Nad rámec výkupní ceny dostávají pěstitelská družstva v systému Fairtrade navíc fairtradový příplatek pro další rozvoj.
  • A4: Fairtrade je nejen certifikační systém produktů, ale i globální hnutí propojující miliony pěstitelů a spotřebitelů.
  • A5: Naplňování fairtradových pravidel kontroluje u pěstitelů i zpracovatelů nezávislá auditorská společnost FLOCERT.
  • A6: Pěstitelé ve Fairtrade sami rozhodují o využívání fairtradového příplatku a volí své zástupce do vedení družstva.
  • A7: V rámci systému Fairtrade pěstují lidé kávu, kakao nebo banány šetrněji k životnímu prostředí.
  • A8: Fairtrade zvyšuje u pěstitelů odolnost vůči změně klimatu také pomocí školení a podpory zalesňování.
  • A9: U vzniku fair trade stály po druhé světové válce církevní spolky ve Spojených státech amerických.
  • A10: Díky Fairtrade mají venkovské oblasti v Pobřeží slonoviny přístup k pitné vodě a vzdělávání.

V tomto materiálu nahlížíme na certifikační systém a hnutí Fairtrade pohledem principů a hodnot globálního vzdělávání. Představujeme je jako jednu z možností, jak se aktivně zapojit do řešení lokálních i globálních výzev. Snažíme se podpořit vnímání Fairtrade jako partnerského systému, který pěstitelům umožňuje žít důstojný život, spolupodílet se na jeho fungování a mít v něm silný hlas.