Fairtradové komodity

 • Káva

  Káva

 • Kakao

  Kakao

 • Čaj

  Čaj

 • Květiny

  Květiny

 • Banány

  Banány

 • Cukr

  Cukr

 • Bavlna

  Bavlna

 • Koření

  Koření

 • Ořechy a oleje

  Ořechy a oleje

 • Rýže

  Rýže

 • Ovocné džusy

  Ovocné džusy

 • Sportovní míče

  Sportovní míče

Káva

Káva je nejdůležitější zemědělskou komoditou světového obchodu mezi globálním Severem a Jihem. Po ropě je druhou nejvýznamnější vývozní surovinou světa. Káva, jako bývalý „koloniální produkt“, nám nejlépe ukazuje nespravedlivé podmínky panující na světovém trhu a je průkopníkem fairtradových produktů. V České republice je fairtradová káva na trhu od roku 2004.

Zakoupením kávy se známkou FAIRTRADE významně přispějete ke zlepšení životních a pracovních podmínek drobných pěstitelů kávy v zemích globálního Jihu a k jejich adaptaci na měnící se klimatické podmínky a podpoříte ochranu životního prostředí.

Káva

Kakao

Kakao patří vedle ropy a kávy k nejdůležitějším surovinám na světovém trhu a je pro něj charakteristické kolísání cen. Navzdory rostoucí poptávce příjmy drobných pěstitelů nestačí jejich rodinám na živobytí. Zejména v západní Africe je rozšířená dětská práce.

Zakoupením čokolády a jiných kakaových výrobků se známkou FAIRTRADE® nebo označením Fairtrade programu pro kakao významně přispějete ke zlepšení životních a pracovních podmínek pěstitelů kakaa a jejich rodin v zemích globálního Jihu a podpoříte ochranu životního prostředí.

Kakao

Čaj

Téměř všechny hlavní země vyvážející čaj jsou bývalé britské kolonie. Pěstování a prodej aromatických povzbuzujících lístků je pro ně stále jedním z nejvýznamnějších devizových zdrojů. Čaj obvykle nepochází od drobných pěstitelů, ale z velkých plantáží a prodává se v dražbě na světovém trhu. Ceny kolísají a značně se liší v závislosti na odrůdě a regionu.

Zakoupením čaje se známkou FAIRTRADE®  přispějete ke zlepšení životních a pracovních podmínek drobných pěstitelů čaje i sběraček a sběračů čaje na plantážích.

Čaj

Květiny

Většina produkce řezaných květin a okrasných rostlin probíhá v zemích globálního Jihu. Pěstování květin je pro tyto země velmi významné, protože jim přináší tolik potřebnou cizí měnu a tisícům lidí poskytuje pracovní místa. Zaměstnanci ale často neznají svá práva a situaci ještě zhoršují nízké mzdy a nedostatečná bezpečnost práce.

Zakoupením květin a rostlin se známkou FAIRTRADE ® významně přispějete ke zlepšení životních a pracovních podmínek pracovníků na květinových plantážích v zemích globálního Jihu a přispěje k podpoře ochrany životního prostředí.

Květiny

Banány

Banány jsou jednoznačně nejoblíbenějším fairtradovým ovocem. Banánům se daří v nejméně 106 pěstitelských organizacích ležících v blízkosti rovníku na celé zeměkouli. Výrobní podmínky jsou však problematické, celosvětový konkurenční boj vývozců poškozuje nejslabší článek dodavatelského řetězce, tedy pěstitele.

Zakoupením banánů a jiného čerstvého ovoce se známkou FAIRTRADE® významně přispějete ke zlepšení životních a pracovních podmínek zaměstnanců na plantážích a drobných pěstitelů organizovaných v družstvech v zemích globálního Jihu.

Banány

Cukr

Drobní pěstitelé cukrové třtiny v Africe, Asii a Latinské Americe žijí často v chudobě a nemohou pěstováním třtiny pokrýt ani své výrobní náklady. Životní prostředí i zdraví lidí poškozují pesticidy. Zemědělská politika EU v oblasti výroby cukru komplikuje cestu třtinového cukru na evropský trh.

Zakoupením výrobků s fairtradovým cukrem zvolíte nejvyšší kvalitu a zároveň významně přispějete ke zlepšení životních a pracovních podmínek drobných pěstitelů cukrové třtiny a jejich rodin v zemích globálního Jihu a podpoříte ochranu životního prostředí.

Cukr

Bavlna

Bavlna se z velké části pěstuje v zemích globálního Jihu. Kvůli dotacím na pěstování bavlny v zemích globálního Severu je cena bavlny uměle udržována na nízké úrovni, to poškozuje pěstitele v zemích globálního Jihu, kteří žádné dotace nedostávají.

Zakoupením bavlněného textilu se známkou FAIRTRADE® významně přispějete ke zlepšení životních a pracovních podmínek pěstitelů bavlny v zemích globálního Jihu a podpoříte ochranu životního prostředí.

Bavlna

Koření

Mnoho drobných pěstitelů koření trápí nestabilní a nízké ceny na světovém trhu, které často nepokryjí ani jejich výrobní náklady.

Certifikace Fairtrade umožňuje drobným pěstitelům prodávat jejich produkty za udržitelné ceny, díky čemuž mohou zlepšovat svou budoucnost i budoucnost svých dětí. Zakoupením koření se známkou FAIRTRADE®  přispějete ke zlepšení jejich životních a pracovních podmínek.

Koření

Ořechy a oleje

Mnoho drobných pěstitelů ořechů trápí kolísání cen na světovém trhu, kvůli kterému žijí ve finanční nejistotě. 

Standardy Fairtrade umožňují drobným pěstitelům prodávat své produkty za garantované ceny, díky čemuž mohou udržitelně zlepšovat svou budoucnost i budoucnost svých dětí. Zakoupením produktů se známkou FAIRTRADE® významně přispějete ke zlepšení jejich životních a pracovních podmínek.

Ořechy a oleje

Rýže

Rýže je nejdůležitější základní potravinou na světě. Každý rok je vyprodukováno a zkonzumováno téměř 400 milionů tun rýže. Více než miliarda lidí, zejména drobných pěstitelů v zemích globálního Jihu, získává svůj příjem převážně nebo výhradně z pěstování rýže. 

Zakoupením rýže se známkou FAIRTRADE®  přispějete ke zlepšení životních a pracovních podmínek drobných pěstitelů rýže.

Rýže

Ovocné džusy

Obchod s pomeranči se vyznačuje neobvyklými cenovými výkyvy. To má přímý dopad na příjmy a pracovní podmínky sběračů na plantážích i drobných pěstitelů. Na rozsáhlých brazilských plantážích jsou obtížné pracovní podmínky a obrovské monokultury způsobují nenapravitelné ekologické škody. 

Zakoupením pomerančového džusu a jiných ovocných šťáv se známkou FAIRTRADE®   významně přispějete ke zlepšení životních a pracovních podmínek drobných pěstitelů pomerančů a zaměstnanců na pomerančových plantážích v zemích globálního Jihu  a přispěje k podpoře ochrany životního prostředí.

Ovocné džusy

Sportovní míče

Velká část ručně vyrobených fotbalových míčů pochází z Pákistánu, zejména ze severní oblasti kolem Sialkotu. Výrobci míčů vydělávají často jen zlomek zákonné minimální mzdy, jejich rodiny žijí v chudobě a důsledkem je, že v zájmu zvýšení příjmu rodiny musí pracovat i děti.

Když koupíte sportovní míč se známkou FAIRTRADE®, dáváte tím ještě před zahájením hry najevo, že chcete hrát fair play. Fairtrade zajišťuje výrobcům za jejich namáhavou ruční práci spravedlivou mzdu. Fairtradový příplatek umožňuje zaměstnancům investovat do společných projektů.

Sportovní míče