Fairtrade a klimatická změna

Pro miliony rodin pěstitelů a komunit na celém světě, zejména v zemích Asie, Afriky a Latinské Ameriky, jsou dopady klimatické změny každodenní realitou.

Vyšší teploty, sucho, záplavy, extrémní počasí, nemoci plodin, eroze půdy a kontaminace mořské vody ohrožují živobytí a potravinovou bezpečnost. 80 % světové produkce potravin pochází z 500 milionů malých farem. Některé studie naznačují, že zvýšení teploty o pouhý jeden stupeň by mohlo vést ke snížení výnosů hlavních obilovin o pět až deset procent.

Změna klimatu není spravedlivá. Často jsou nejvíce postiženi ti, kteří mají nejnižší uhlíkovou stopu. Nikdo to neví lépe než pěstitelé, z nichž někteří se již nyní potýkají se ztrátou půdy, úrody a živobytí. Extrémní počasí a rostoucí teploty již zasáhly produkci hlavních fairtradových komodit, včetně kávy, kakaa a čaje.

Jak Fairtrade řeší změnu klimatu

Fairtrade pomáhá pěstitelům zvýšit odolnost vůči změně klimatu. Pěstitelé mohou fairtradový příplatek, tedy peníze navíc, které získají z prodeje plodin a výrobků s certifikací Fairtrade,  využít na projekty, jako je výsadba stromů, zavlažování a diverzifikace plodin, které jsou udržitelnější na místní úrovni, ale zároveň přispívají ke globálnímu boji proti změně klimatu. Fairtradoví pěstitelé sami rozhodují o tom, jak budou peníze z příplatku použity, protože právě oni nejlépe vědí, co potřebují, aby se stali odolnější. Afričtí fairtradoví pěstitelé se například účastní Klimatické akademie, kterou za čtyři roky působení prošlo už 8500 pěstitelů a 800 z nich se zúčastnilo kurzů diverzifikace plodin. To vše je podpořeno klimatickým standardem Fairtrade.

Pro pěstitele kávy arabiky aktuální situace znamená nutnost rychle se na nové podmínky adaptovat. Ani soubor klimatických opatření je ale nemusí chránit před výraznou ztrátou produkce a oni budou nuceni přejít na pěstování jiných plodin. Tuto situaci musel řešit i Bladimir Pacheco z Kolumbie. Jeho část pozemků už není vhodná pro pěstování kávy. Nemůže svou farmu přestěhovat, chybí mu prostředky i znalosti, jak se se změnou klimatu vypořádat. Naštěstí je členem fairtradového družstva ASOSEYNEKUN, které mu pomáhá s vysazováním nových plodin – kakaa a cukrové třtiny: „Když jsem před 7 lety vstoupil do družstva, netušil jsem, že budu pěstovat i třtinu. V družstvu mi pomohli najít alternativu ke kávě, abychom se jako rodina mohli uživit, děti růst a studovat. Je možné, že zde časem už nebude káva vůbec, ale my můžeme pěstovat další produkty, které nám vyřeší naše potřeby.”

Další zdroje k problematice klimatické změny:

Externí zdroje: