Propojenost světa

Pro pochopení současného světa je třeba vnímat jeho obrovskou propojenost na ekonomické, politické i kulturní úrovni. Na druhou stranu na fungování společnosti existuje více úhlů pohledu než si dokážeme představit. Rozšiřováním našeho eurocentrického pohledu na svět dokážeme trochu lépe vnímat svět z perspektivy lidí v jiných částech planety. Můžeme se tak vyhnout stereotypům a lépe vnímat všechny lidi a planetu jako jeden, byť různorodý velký celek a přijímat za něj díl odpovědnosti.

  • E1: Evropská unie leží také v tropech Jižní Ameriky, lidé zde volí do Evropského parlamentu a platí eurem.
  • E2: Stereotypy ubližují. Afrika je obrovský a pestrý kontinent, který nabízí velké příležitosti k učení a objevování.
  • E3: My lidé jsme svou činností výrazně přispěli k obří ztrátě biodiverzity na naší planetě, klesá podíl divoké přírody.
  • E4: Kvůli stěhování velkých obchodních společností do států s nízkými daněmi hrozí nárůst sociálních nerovností.
  • E5: Indonésie zakázala vývoz svého ikonického palmového oleje, ve velkém investuje do digitální ekonomiky.
  • E6: Na ropě je závislý celý svět a nejvíc jí pochází ze Saúdské Arábie. Je to však autokratická země, ve které se porušují lidská práva.
  • E7: Čínské zboží najdeme všude u nás. Vzdálenost z Brna k čínským hranicích je kratší než z jednoho konce Číny na druhý.
  • E8: Migraci lidí způsobují především ozbrojené konflikty, občanské války, chudoba a klimatická změna.
  • E9: Lidstvo tvoří stále více odpadu. Ten se postupně hromadí nejen na obřích skládkách v chudých zemích, ale také v oceánech.
  • E10: Komerční rybolov má destruktivní dopady na ekosystémy světových oceánů. Udržitelný rybolov neexistuje.

Na toto téma zde nahlížíme pohledem principů a hodnot globálního vzdělávání. Snažíme se podpořit chápání rozdílů, podobností a souvislostí mezi životy lidí ve světě. Vycházíme z představy, že pro pochopení života lidí ve světě je třeba vnímat ekonomické, sociální, politické, environmentální a kulturní procesy. Rozšířením našeho eurocentrického pohledu na svět dokážeme lépe vnímat svět z perspektivy lidí v jiných částech planety. Můžeme pak lépe vnímat všechny lidi a planetu jako jeden velký celek a přijímat za něj spoluzodpovědnost.