Pracovní podmínky

Náš způsob života je postaven na spotřebě materiálů pocházejích z celého světa a na práci lidí, které nikdy neuvidíme. Cena naší spotřeby bohužel zahrnuje tlak na přírodu v podobě těžby a také špatné pracovní podmínky pro lidi (nejen) v zemích Latinské Ameriky, Afriky a Asie. V čem spočívá opravdu odpovědná spotřeba a jak by mohly vypadat důstojné pracovní podmínky ve světě?

  • C1: Pěstování květin ve východní Africe je spojeno se špatnými pracovními podmínkami a poškozováním životního prostředí.
  • C2: Chudí pěstitelé bavlny v Indii si berou lichvářské půjčky na nákup drahých GMO sazenic a agrochemikálií.
  • C3: Kvůli zavlažování bavlníkových plantáží se vyčerpávají vodní zdroje, Aralské moře kvůli pěstování bavlny téměř zmizelo.
  • C4: Na kakaových plantážích v Pobřeží slonoviny a sousední Ghaně je nuceno pracovat přes 2 miliony dětí.
  • C5: Zaměstnanci banánových plantáží čelí nízkým mzdám, nuceným přesčasům a nebezpečným pracovním podmínkám.
  • C6: Zaměstnanci obuvnických továren v Indii si vydělají méně než 5000 Kč měsíčně, ve sweatshopech ještě méně.
  • C7: Těžbu v dolech na vzácné kovy do našich mobilů ovládají ozbrojené skupiny, kteří tím financují své násilné aktivity.
  • C8: Velká část zaměstnanců v České republice se potýká s nízkými mzdami a nedosáhne na důstojnou mzdu.
  • C9: Dělnice v textilních továrnách v jihovýchodní Asii jsou nuceny pracovat za nízkou mzdu a dělat přesčasy.
  • C10: Lidé vyrábějící elektroniku v čínských dodavatelských továrnách čelí špatným pracovním podmínkám a nuceným přesčasům.

Na toto téma zde nahlížíme pohledem principů a hodnot globálního vzdělávání. Jako spotřebitelé jsme úzce propojeni s lidmi jinde ve světě. Snažíme se podpořit vnímání sebe jako součásti globálního společenství a motivujeme k odpovědnému a vědomému spotřebnímu chování. Náhledem do aktuálních pracovních podmínek ve světě se snažíme přiblížit každodenní zkušenost výrobců a pěstitelů, podpořit naši solidaritu a vůli podporovat důstojný život pro všechny.