Tiskové zprávy

Fairtradová káva v kabinetě a informování o životě pěstitelů: ZŠ Valašské Klobouky získává titul Fairtradová škola

Valašské Klobouky, 23. června 2022 – Základní škola Valašské Klobouky dnes získala titul Fairtradová škola jako první místní vzdělávací instituce. Celorepublikově se u nás zapojuje 48 škol a celosvětově více než 2000 škol, které ve výuce i mimo ni podporují společenskou odpovědnost a ekologickou i sociální udržitelnost. Samotný titul získávají jako 33. škola v ČR. Certifikát dnes předal studentům a pedagogům školy zástupce neziskové organizace Fairtrade Česko a Slovensko, která kampaň Fairtradových měst a škol koordinuje.

Více

Ve Žďáru nad Sázavou žijí globální odpovědností, do podpory fair trade se zapojilo město i škola. Jejich představitelé převzali tituly Fairtradových měst a škol

Žďár nad Sázavou/Praha, 27. dubna 2022 – Žďár nad Sázavou se stal čtrnáctým městem v České republice, které obdrželo titul Fairtradové město a přihlásilo se tak k hodnotám udržitelného a spravedlivého obchodování. Celosvětově je takových měst více než 2000, mezi jinými například Londýn či Brusel. Rodinu Fairtradových škol zase rozšířila zdejší Střední škola obchodní a služeb, počet zapojených českých a moravských Fairtradových škol tak stoupl na 47.

Více

MDŽ: Fairtrade přispívá k lepšímu postavení žen mimo jiné vzděláváním

Praha, 7. března – Jedním z cílů systému Fairtrade je vedle spravedlivé odměny za práci a zákazu dětské práce také posilování postavení žen. Mezinárodní den žen je důležitou připomínkou potřeby rovnoprávnosti mezi muži a ženami. Proto i Fairtrade upozorňuje na to, že ženy by měly mít spravedlivý podíl na rozhodování v komunitách, kde žijí. 

Více

Světový den boje proti dětské práci: Chudoba nutí nově víc než 160 milionů dětí pracovat místo toho, aby chodily do školy

Praha, 11. června – 12. červen si z iniciativy OSN a ILO (Mezinárodní organizace práce) připomínáme jako Světový den boje proti dětské práci. Po celém světě, převážně však v zemích Afriky a Asie, je dle nejnovějších  údajů ILO 160 milionů dětí, které jsou nuceny pracovat. Poprvé za posledních 20 let se na světě tak zvýšil počet pracujících dětí, kterých bylo v roce 2020 o 8,4 milionu více než o čtyři roky dříve. Nejedná se přitom například o výpomoc rodině, která je běžná i u nás (child work), ale o soustavnou výdělečnou práci (child labour), která dětem často brání v dosažení alespoň základního vzdělání.

Více

Udržitelná spotřeba dál posiluje: prodej zboží s etickou certifikací Fairtrade zaznamenal i loni nárůst. Na českém trhu se navíc poprvé objevily fairtradové růže a banány.

Praha, 9. června 2021 – I loni rostly v ČR prodeje zboží s etickou certifikací Fairtrade, která označuje produkty, za něž pěstitelé dostali odpovídající odměnu a které vznikly bez zapojení dětské práce a ničení životního prostředí. Nejvíce se u nás prodalo opět fairtradového kakaa, a to o čtvrtinu více oproti předchozímu roku. Mírný nárůst zaznamenal i prodej fairtradové kávy: při přepočtu na šálky kávy vypil každý obyvatel ČR loni v průměru téměř 11 espress připravených z férové suroviny. Fairtradový příplatek za zboží prodané v ČR, tedy peníze navíc, které pěstitelé využívají na rozvoj komunit a zlepšení efektivity pěstování, vzrostl o více než o třetinu na 27 milionů Kč.

Více