Výkupní cena a příplatek ve Fairtrade

Certifikační systém Fairtrade nabízí pěstitelům v zemích Afriky, Asie a Latinské Ameriky dvě hlavní ekonomické výhody: garantovanou minimální výkupní cenu a fairtradový příplatek. Podívejme se, jak fungují v praxi a v jaké výši se aktuálně pohybují.

Minimální výkupní cena (Fairtrade minimum price)

Garantovaná minimální výkupní cena slouží pro pěstitele jako záchranná síť, zvláště v dobách, kdy ceny kávy na burze klesají na velmi nízkou úroveň. Díky zaručené minimální výkupní ceně dostanou pěstitelé za své plodiny vždy takovou výkupní cenu, která pokrývá jejich výrobní náklady a zároveň jim umožňuje vést důstojnější život. Mohou si díky tomu také lépe plánovat své hospodaření a investice např. do nákupu techniky, sazenic nebo hnojiv.

V běžném způsobu prodeje jsou pěstitelé závislí na ceně definované trhem, hodnota jejich kávy nebo kakaa se běžně stanovuje na komoditní burze. Arabika se obchoduje na burze v New Yorku a její hodnota se mezi lety 2015 a 2020 pohybovala pouze mezi 1,01 a 1,36 USD za libru (tj. 0,454 kg). V květnu 2019 klesla na desetileté minimum, na pouhých 0,87 USD, v únoru 2022 vystoupala až na 2,50 USD, ale v lednu 2023 opět klesla na 1,50 USD. Aktuální cenu kávy můžete sledovat třeba na stránce Financial Times. Při definovanání hodnoty kávy na burze nehraje roli jen nabídka a poptávka. „Na komoditní burze nepůsobí jenom producenti nebo výrobci, ale také spekulanti, kteří se snaží vychýlit cenu kávy, ať už kalými nebo nekalými způsoby, aby na tom vydělali. Což může velmi výrazně tu cenu vychýlit od ceny, kterou by normálně stanovila nabídka a poptávka,“ popisuje David Navrátil, hlavní ekonom České spořitelny v dokumentu Kávová budoucnost. Cena kávy většinou vystoupá v obdobích, které pro pěstitele znamenají krizi: v obdobích neúrody kvůli mrazům nebo suchu. Pokud konečně vypěstují dostatek kávy, cena na burze klesne na úroveň, za kterou pro ně ani nemá cenu kávu prodávat.

Výkupní cenu pro běžné pěstitele ještě více snižují místní výkupci, kteří zneužívají izolovanost pěstitelů a nakupují od nich za nízkou výkupní cenu, často za 80 %, ale někdy i méně než je cena stanovená burzou. Pěstitelé v Latinské Americe jim říkají kojoti (coyotes). „Dříve jsme museli prodávat kávu kojotům. Ti zneužívali situaci a vykupovali kávu za velmi nízkou cenu. Začali jsme se proto organizovat a založili pěstitelské družstvo, abychom získali za naší kávu trošku lepší cenu. Díky Fairtrade jsme se osvobodili od systému výkupců,“ vysvětluje Juan Gonzales Hidalgo z mexického družstva ISMAM.

V systému Fairtrade funguje výkupní cena jinak. Pěstitelé ve fairtradových družstvech dostávají zaplaceno od certifikovaného obchodníka vždy minimálně takovou úroveň, která je stanovena ve standardech Fairtrade International jako minimální výkupní cena. Stanovuje se pro každou komoditu. V létě 2024 činila minimální výkupní cena prané arabiky 1,80 USD za libru kávy (tj. 0,454 kg) a u kakaa 2,40 USD za kilo kakaových bobů. Certifikovaný odběratel nemůže produkt od fairtradového pěstitelského družstva vykoupit za méně. Pokud je na světovém trhu cena vyšší než tato stanovená fairtradová, pak družstvo prodává za tržní cenu. Nikdy ale výkupní cena ve Fairtrade neklesne pod minimální garantovanou cenu.

Tato fairtradová výkupní cena vyšší než ta burzovní celkem často a nabízí tak pěstitelům vyšší výkupní ceny. „Ve čtyřech z posledních pěti let byla cena kávy nízká, takže se aktivovalo fairtradové dorovnání do minimální výkupní ceny. Pěstitelé dostávali aktuální tržní výkupní cenu danou burzou a navíc jim ještě dorazil doplatek pocházející z Fairtrade,” popsala Norethxy Galaraga, inženýrka z kolumbijského družstva ASOPROSIERRA. „Pokud bychom neprodávali do systému Fairtrade, neměl by prodej naší kávy ekonomický smysl,” sdělila Margarita Conde, ředitelka kolumbijského družstva ASOPROSIERRA (na snímku).

Fairtradový příplatek (Fairtrade Premium)

Druhou velkou ekonomickou výhodou pro pěstitele je využívání fairtradového příplatku. Jedná se o bonusové prostředky, které musí certifikovaný obchodník pěstitelskému družstvu zaplatit nad rámec výkupních cen. Fairtradový příplatek získává celé družstvo a jeho členové (zapojení pěstitelé) o využití těchto prostředků sami rozhodují na pravidelných členských schůzích. Díky tomu má fairtradový příplatek významnou demokratickou a samosprávnou funkci.

Výše fairtradového příplatku se liší dle komodity. V létě 2024 činil u banánů 1 USD za jednu banánovou krabici, u kávy Arabiky 0,2 USD za libru kávy, u kakaa 0,24 USD za kilo kakaových bobů. V roce 2022 takto pěstitelé a pěstitelky zapojení po celém světě do systému Fairtrade rozhodovali celkem o více než 222 milionech eur!

Pěstitelská družstva investují tyto prostředky většinou do zvyšování produktivity pěstování – v případě kávy mají pěstitelé povinnost investovat 25 % příplatku do zvyšování kvality produkce – a do komunitních sociálních nebo vzdělávacích projektů. Využívání fairtradového příplatku bývá pestré, jinak ho využívají pěstitelská družstva v Peru, Kostarice, Ghaně nebo Indii.

V Pobřeží slonoviny převládají investice do podpory vzdělávání a přístupu k pitné vodě, jak zmiňuje Kouma Elise ředitelka družstva SCOOPRADI: Po každé sklizni, když dostaneme příplatek. Na shromáždění sekce sesbíráme potřeby pěstitelů. A potom podle potřeby, budujeme školy, školky, ubytování pro zdravotníky či učitele, stavíme vylepšené studny a pomáháme pěstitelům, jejich rodinám, vzdělávat své děti.” Ředitel nedalekého družstva ECAKOG Diarassouba Adam zmiňuje zaměření na podporu zvyšování produkce a vzdělávání: Díky fairtradovému příplatku jsme mohli rozšířit naši kancelář, také jsme koupili 36 motorek pro zjednodušení přesunu našich techniků, a také jsme zakoupili desítku traktorů, abychom zjednodušili sběr kakaa. Rozdali jsme také balíčky školních potřeb 200 dětem pěstitelů a 80 rodičům školáků jsme dali školní půjčky.” Právě využívání techniků přináší pěstitelům velké výhody. Tito odborníci na pěstování objíždí na motorkách zapojené farmáře a radí jim s pěstováním. „Každý den navštívím až 9 pěstitelů. Podívám se, jak pracují na poli a poradím jim. Ukazuji, jak je potřeba prořezávat, jak mohou zvýšit svou produkci,“ popisuje svou práci Kouasi Yoboue Narcis z Pobřeží slonoviny. Díky radám techniků jsou pěstitelé schopni zdvojnásobit svou produkci a tím i příjem do rodinného rozpočtu.

Technici v družstvu pomáhají pěstováním, jak vytvářet kompost, jak mulčovat nebo jak zastřihovat stromky pro lepší produkci. Zároveň s nimi snižují dopady klimatické změny zalesňováním pozemků nebo testováním odolnějších sazenic. „Peníze z fairtradového příplatku investujeme do infrastruktury, kdekoli je to třeba – odslupkovávačky, fermentační nádrže, sušáky na kávu, vše, co je potřeba ke zlepšení kvality kávy. A také ke zlepšení produktivity – semínka kávovníku, hnojiva nebo materiál pro pařeniště, abychom měli dostatek sazenic. Prostě to, co nám pomáhá udržet dobrou výnosnost pěstování,” upřesňuje Sandra Palacios, ředitelka kolumbijského družstva COOAGRONEVADA. 

S využitím fairtradového příplatku platí pěstitelská družstva pěstitelům i nákup zpracovatelské techniky. Díky tomu mohla Marleni Mensoza Mechia z družstva ASOSEYNEKUN nahradilt svou starou manuální odslupkovávačku za novou, dieslovou. „Líbí se mi v družstvu, protože tam lidem pomáhají, jak s kávou pracovat, jak ji sázet, jak ji správně pěstovat a sklízet. To se mi moc líbilo a pohnulo to se mnou.”

Podstatná část fairtradového příplatku plyne dle rozhodnutí členů družstva do různých vzdělávacích a sociálních projektů. Z fairtradového příplatku jsou stavěny cesty, studny, školy, financována stipendia nebo zajišťována lékařská péče.

Fairtrade ale nabízí pěstitelům i další výhody než jen garanci minimální výkupní ceny a fairtradový příplatek. Pěstitelská družstva mohou požádat o předfinancování až 60 % očekávané úrody. Zástupci pěstitelů mají 50 % hlasů v nejvyšším orgánu Fairtrade International, na valné hromadě. Mohou tak efektivně prosazovat své zájmy a perspektivy. Fairtrade podporuje boj s diskriminací, sexuálním násilím nebo nuceným testováním těhotenství. Z fairtradového příplatku se financují vzdělávací programy a podnikání žen.

Stanislav Komínek
Fairtrade Česko a Slovensko

150 68 Výkupní cena a příplatek ve Fairtrade 2024-06-27