Minimální výkupní cena a fairtradový příplatek

Certifikace Fairtrade nabízí pěstitelům v zemích Afriky, Asie a Latinské Ameriky dvě hlavní výhody: minimální výkupní cenu a fairtradový příplatek. Podívejme se, jak fungují v praxi a v jaké výši se aktuálně pohybují.

Minimální výkupní cena (Fairtrade minimum price)

Garantovaná minimální výkupní cena slouží jako záchranná síť, zvláště v dobách, kdy ceny kávy na burze klesají na velmi nízkou úroveň. Díky garanci fairtradové minimální výkupní ceny dostanou pěstitelé za své plodiny takovou výkupní cenu, která pokrývá jejich výrobní náklady a zároveň jim umožňuje vést důstojný život. V běžném způsobu prodeje jsou pěstitelé závislí na síti místních výkupců, kterým v Latinské Americe říkají kojoti (coyotes). „Dříve jsme museli prodávat kávu kojotům. Ti zneužívali situaci a vykupovali kávu za velmi nízkou cenu. Začali jsme se proto organizovat a založili pěstitelské družstvo, abychom získali za naší kávu trošku lepší cenu. Díky Fairtrade jsme se osvobodili od systému výkupců,“ vysvětluje Juan Gonzales Hidalgo z mexického družstva ISMAM.

Pěstitelé ve fairtradových družstvech dostávají zaplaceno od certifikovaného obchodníka. Ten jim za kávu musí zaplatit minimálně takovou výkupní cenu, kterou stanovuje ve standardech mezinárodní nezisková organizace Fairtrade International. Cena je stanovena pro každou komoditu zvlášť, například u prané kávy arabika činí 1,80 dolaru za libru (tj. 0,454 kg), u kakaa 2,40 dolaru za kilo (k 1. 8. 2023). Přehled aktuálních výkupních cen pro další komodity lze jednoduše najít na webu Fairtrade International.

Pokud je na světovém trhu cena vyšší než ta stanovená fairtradová, pak musí dostat družstvo automaticky alespoň tuto vyšší tržní cenu. K tomu dochází nejčastěji při celosvětově významném úbytku úrody, například z důvodu sucha, mrazu nebo napadení kávy chorobami.

“Díky certifikaci Fairtrade dostáváme vyšší výkupní ceny a máme jistý odbyt, certifikovaní obchodníci od nás odebírají kávu,” vypověděl během reportážní cesty v roce 2014 v družstevním skladu guatemalský pěstitel Marcos Leonel Viatoro Martinez.

Pro pěstitele představuje minimální výkupní cena ujištění, že se i při poklesu ceny kávy na burze svou prací uživí, mohou si tak lépe plánovat své hospodaření a investice např. do nákupu techniky, sazenic nebo hnojiv.

Výkupní ceny se zde rychle mění a miliony drobných zemědělců pěstujících kávu na to nemají vliv. Stejně jako guatemalský pěstitel kávy Ursulo Gano Lopez (na snímku). Cena komoditní kávy je určována na dvou hlavních světových burzách, pro kávu arabika je to Intercontinental Exchange v New Yorku a pro kávu robusta je to London Stock Exchange. Obchoduje se nejčastěji přes tzv. futures contract, tedy smlouvy na příští dodávky. Nasmlouvá se množství, cena a datum dodání kávy ještě předtím, než se káva vůbec vypěstuje. Pro prodávající to znamená zajištění odbytu a pro nakupující ochranu před výkyvy cen. Aktuální cenu kávy můžete sledovat třeba na stránce Financial Times.

Fairtradový příplatek (Fairtrade Premium)

Druhou velkou výhodou pro pěstitele je využívání fairtradového příplatku. Jedná se o bonusové prostředky, které musí certifikovaný obchodník pěstitelskému družstvu zaplatit nad rámec výkupních cen.

Fairtradový příplatek získává celé družstvo a jednotliví členové (zapojení pěstitelé) o využití těchto prostředků sami rozhodují na pravidelných členských schůzích. Díky tomu má fairtradový příplatek významnou demokratickou a samosprávnou funkci.

Výše fairtradového příplatku se liší dle komodity. K 1. 8. 2023 u prané arabiky činila 0,20 dolaru za libru kávy nebo 0,24 dolaru za kilo kakaa. Pěstitelská družstva investují tyto prostředky většinou do zvyšování produktivity pěstování – v případě kávy mají pěstitelé povinnost investovat 25 % příplatku do zvyšování kvality produkce – a do komunitních sociálních nebo vzdělávacích projektů. V roce 2021 takto pěstitelé a pěstitelky rozhodovali o 190 milionech eur, které slouží k rozvoji pěstitelských komunit.

V Peru jsme si o využívání fairtradového příplatku povídali s předsedou peruánského družstva Naranjillo. Rolando Herrera Ramirez nám vysvětloval priority družstva: „V Naranjillo nakládáme s prémií jako s investicí, neutrácíme ji, postavili jsme za ni zpracovatelnu na kakao a kávu, pořádáme vzdělávací kurzy.“ Z fairtradového příplatku svým členům zajišťují podporu vzdělávání, provozují úmrtní fond, přispívají na lékařskou péči a vyplácí důchod.

V Pobřeží slonoviny nám o fairtradovém příplatku vyprávěla v prosinci 2019 paní Kouma Elise (na obrázku), ředitelka družstva SCOOPRADI: “Certifikovaní Fairtrade jsme od roku 2010. Po každé sklizni, když dostaneme příplatek. Na shromáždění sekce sesbíráme potřeby pěstitelů. A potom podle potřeby, budujeme školy, školky, ubytování pro zdravotníky či učitele, stavíme vylepšené studny a pomáháme pěstitelům, jejich rodinám, vzdělávat své děti.”

Diarassouba Adam je ředitelem družstva ECAKOG. Jejich využívání příplatků se zaměřuje na zvyšování produkce a podporu vzdělávání: “Díky fairtradovému příplatku jsme mohli rozšířit naši kancelář, také jsme koupili 36 motorek pro zjednodušení přesunu našich techniků, a také jsme zakoupili desítku traktorů, abychom zjednodušili sběr kakaa. Rozdali jsme také balíčky školních potřeb 200 dětem pěstitelů a 80 rodičům školáků jsme dali školní půjčky.”

Právě využívání techniků přináší pěstitelům velké výhody. Tito odborníci na pěstování objíždí na motorkách zapojené farmáře a radí jim s pěstováním. „Každý den navštívím až 9 pěstitelů. Podívám se, jak pracují na poli a poradím jim. Ukazuji, jak je potřeba prořezávat, jak mohou zvýšit svou produkci,“ popisuje svou práci Kouasi Yoboue Narcis z Pobřeží slonoviny. Díky radám techniků jsou pěstitelé schopni zdvojnásobit svou produkci a zvýšit tak příjem domácnosti na dvojnásobek.

Podstatná část fairtradového příplatku plyne dle rozhodnutí členů družstva do různých vzdělávacích a sociálních projektů. Z fairtradového příplatku jsou stavěny cesty, studny, školy, financována stipendia nebo zajišťována lékařská péče.

Stanislav Komínek
Fairtrade Česko a Slovensko

150 100 Minimální výkupní cena a fairtradový příplatek 2023-07-13