Ovocné džusy

Obchod s pomeranči se vyznačuje neobvyklými cenovými výkyvy. To má přímý dopad na příjmy a pracovní podmínky sběračů na plantážích i drobných pěstitelů. Na rozsáhlých brazilských plantážích jsou obtížné pracovní podmínky a obrovské monokultury způsobují nenapravitelné ekologické škody. 

Zakoupením pomerančového džusu a jiných ovocných šťáv se známkou FAIRTRADE®   významně přispějete ke zlepšení životních a pracovních podmínek drobných pěstitelů pomerančů a zaměstnanců na pomerančových plantážích v zemích globálního Jihu  a přispěje k podpoře ochrany životního prostředí.

Pomerančový džus je celosvětově nejoblíbenější ze všech ovocných džusů. Pomeranče na džus se sklízí zejména v Brazílii. Obchod s pomerančovým koncentrátem je v rukou několika velkých koncernů, které často tlačí cenu pomerančů pod výrobní náklady.

ČASTÉ PROBLÉMY PŘI PĚSTOVÁNÍ POMERANČŮ

  • Práce na pomerančových plantážích je těžká a nebezpečná, pracovní podmínky obtížné. Platy často nedosahují minimální mzdy, pracuje se 10 až 11 hodin denně a odborové organizace nejsou povolené.
  • Vliv nadnárodních koncernů na trhu tlačí cenu pomerančů pod výrobní náklady. Produkce pomerančové šťávy je z 50 % v rukou jen tří velkých koncernů.
  • Velké plantáže vytlačují drobné pěstitele.

CO PŘINÁŠÍ FAIRTRADE

Fairtrade je alternativní přístup k tradičnímu obchodu se zaměřením na družstva  drobných pěstitelů a zaměstnance na plantážích sklízející pomeranče na džus.

  • Nezávislost díky fairtradovému příplatku
  • Stanovené pracovní podmínky na plantážích
  • ČLOVĚK VE STŘEDU ZÁJMU STANDARDŮ PRO CHRANU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
  • Přístup k poradenství