Pět argumentů proč je Fairtrade globálním hnutím za spravedlivé obchodování

Se začátkem nového desetiletí a souvisejícím ohlédnutím za nedávnými milníky je nám jasné, že globální hnutí, jako jsou například #BlackLivesMatter a #MeToo, se nesmazatelně zapsala do dějin. A stejně tak se zapíše i pandemie onemocnění covid-19. Navzdory bezprecedentním změnám, kterými jsme všichni v roce 2020 museli projít, i nadále ve Fairtrade věříme v  možnou změnu obchodování a s ním související změnu v životech lidí. Věříme, že spravedlivé obchodování je zcela zásadní, a proto s partnery napříč celým světem usilujeme o jeho dosažení. Zde je pět argumentů, proč je Fairtrade globálním hnutím usilujícím o změnu.

1. Posilujeme odolnost pěstitelů vůči globálním změnám

V systému Fairtrade je nyní 1800 pěstitelských organizací, které využívají přínosů podpory a prodeje za fairtradových podmínek. Zároveň působí jako nositelé změn ve svých komunitách. S příchodem pandemie covidu-19 na začátku roku 2020 musely mnohé fairtradové pěstitelské organizace urychleně jednat na lokální úrovni tak, aby zabránily šíření viru. Například pěstitelé květin v Keni využili fairtradový příplatek mimo jiné na nákup šicích strojů na výrobu roušek pro členy komunity. 

V rámci další podpory zajistila organizace Fairtrade prostřednictvím svých členských organizací a partnerů více než 400 milionů korun na bezprostřední pomoc v boji s pandemií a na zotavení ekonomiky z dlouhodobého hlediska, aby byli pěstitelé odolnější vůči budoucím otřesům a zátěžovým situacím. 

2. Podporujeme systémovou změnu

Za poslední tři roky podepsaly 1,2 milionu podporovatelů fairtradového systému ve 20 zemích EU závazek vyzývající k férovějším obchodním dohodám pro pěstitele na globálním Jihu. Jednalo se třeba o závazek související s post-brexitovou změnou politiky Spojeného království nebo o závazky na úrovní Evropského parlamentu a členských států. 

V Evropské unii, Spojeném království i v jiných zemích existují parlamentní fairtradové skupiny, v nichž zákonodárci usilují o to, aby nová legislativa a politika považovala férové obchodování za prioritu. Europoslanci nedávno odhlasovali novou  směrnici EU o nekalých obchodních praktikách mezi podniky v zemědělském a potravinovém řetězci, která bere v potaz potřeby pěstitelů na globálním Jihu.

3. Umožňujeme zapojování pěstitelů do rozhodování

Naše ojedinělá struktura vedení umožňuje zapojení drobných pěstitelů na všech úrovních. Zástupci pěstitelských organizací mají na výročních valných shromážděních organizace 50 % volebních hlasů. Družstva z Latinské Ameriky, Afriky a Asie mají zastoupení v orgánu pro stanovování a revizi standardů a součástí Poradní výbor pro práva zaměstnanců jsou zástupci odborových organizací, kteří spolurozhodují o tom, jakým způsobem bude fairtradová organizace pracovat na 8. cíli udržitelného rozvoje (Důstojná práce a ekonomický růst). 

Kromě toho Fairtrade například podporuje posílení postavení žen prostřednictvím svého programu Ženská škola manažerských dovedností a pomáhá chránit děti před nejhoršími formami dětské práce.

V loňském roce Fairtrade vyzdvihl svou prioritu dodržování lidských práv a sepsal závazek v oblasti lidských práv, který objasňuje vlastní povinnosti organizace při prověřování dodržování lidských práv u pěstitelů (HRDD). 

4. Víme, že každý má svou roli

Ve Fairtrade podporujeme spolupráci. Věděli jste, že po celém světě existuje více než 2000 fairtradových měst, univerzit, škol a náboženských organizací? V nich působí miliony aktivních studentů, spotřebitelů, podporovatelů, místních úředníků, firem a pěstitelů odhodlaných prosazovat spravedlivé obchodování. Jsou přesvědčeni, že je možné vytvořit svět, ve kterém mohou mít všichni pěstitelé bezpečné a udržitelné živobytí, naplňovat svůj potenciál a rozhodovat o své budoucnosti.

Více k fairtradovým městům a školám v ČR naleznete zde.

5. Věříme v sílu společné akce

V globálním světě obchodování, který je nevyvážený a působí v neprospěch komunit drobných pěstitelů, jim Fairtrade poskytuje silný společný hlas. Podstatou naší činnosti jsou standardy Fairtrade, které prosazují společné vedení a rozhodování pěstitelských družstev. V praxi to například znamená, že se družstevníci společně rozhodnou, jak využijí peníze navíc z fairtradového příplatku. V roce 2019 získali pěstitelé na fairtradovém příplatku 190,6 milionů eur, které využili na zlepšení zdravotní péče, vzdělávání, zásobování pitnou vodou a sanitární služby a také na investice do lepší produktivity a udržitelného zemědělství. 

Mimo vlastní družstva pomáhají fairtradové pěstitelské organizace místním komunitám, občanské společnosti a odborovým svazům ve společném úsilí o dosažení spravedlivého obchodování – ať už prostřednictvím Fairtradové sítě pěstitelů v Latinské Americe, sítě kávových družstev v Asii nebo sítě mladých Fairtrade producentů v Africe, a dalších sdružení.

Fairtrade je hnutím za lidská práva. Připojte se k dosažení spravedlivého obchodování i vy.

(zdroj)

150 90 Pět argumentů proč je Fairtrade globálním hnutím za spravedlivé obchodování 2021-03-11