Aktuality

Nový posílený fairtradový standard pro čaj

Fairtrade International aktualizovala stávající standard pro čaj, tedy pravidla, která platí pro čajová družstva a plantáže s certifikací Fairtrade. Cílem je, aby celý systém reagoval na některé základní problémy, s nimiž se lidé pracující na čajových plantážích potýkají. Standard například nově obsahuje přísnější specifikace, pokud jde o standardy bydlení a hygienické podmínky, a nové požadavky na zajištění pravidelného hodnocení bydlení a práce. 

Náš dokument o kakau ocenili na Mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech

S krátkou verzí dokumentu Ve stínu kakaovníku jsme se dostali mezi tři finalisty českého kola soutěže Nespresso Talents 2021, vyhlášené 24. srpna 2021 na Mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech. Autorem dokumentu je Stanislav Komínek z nevládní neziskové organizace Fairtrade Česko a Slovensko, který s Lukášem Matěnou vyrazil na konci roku 2018 do západoafrického Pobřeží slonoviny zdokumentovat podmínky pěstování kakaa.

Letošní Výstava na stromech bude o pěstování bavlny v Indii. Dostaňte výstavu i do vašeho parku.

Od soboty 2. října 2021 bude viset nová plakátová výstava Život v bavlně na desítkách míst v republice. Bude se jednat již o sedmý ročník celorepublikové akce Výstava na stromech. Letošní ročník se zaměřuje na podmínky pěstování bavlny v Indii a upozorňuje na důležitá témata jako zacházení s vodou, chudobu pěstitelů nebo geneticky modifikované plodiny. 

Nová studie ukazuje, že systém Fairtrade u certifikovaných pěstitelů kakaa zvyšuje životní úroveň

Nová studie životní úrovně rodin pěstitelů kakaa ukazuje, že systém Fairtrade zvyšuje jejich příjmy a v průměru umožňuje zvyšovat výdaje pěstitelů na základní potřeby o 9 až 14 %. Studie poukázala také na významně vyšší investice do vzdělávání mezi fairtradovými pěstiteli. Data rovněž prokazují, že pěstitelé z nejchudšího prostředí mají z certifikace Fairtrade největší prospěch. Jejich příjem z pěstování kakaa je o 69 % vyšší než u jejich necertifikovaných kolegů.