Fairtradová města a školy

Kampaň Fairtradová města je mezinárodní iniciativou označování míst, kde je podporována a zviditelňována myšlenka fair trade. Titul je udělován nejen městům a malým obcím, ale také univerzitám a školám.

V lednu 2011 se ke kampani přidala díky spolupráci nevládních organizací Fairtrade Česko a Slovensko, NaZemi a Ekumenické akademie také Česká republika. Kampaň roku 2019 koordinuje Fairtrade Česko a Slovensko. Cílem kampaně je podpora fair trade, v rámci koordinace se snažíme vytvářet a rozšiřovat síť aktivních lidí, kteří ve svém městě nebo škole dlouhodobě a systematicky podporují fair trade, plánují osvětové a vzdělávací aktivity zaměřené na globální témata, aktivní občanství a odpovědnou spotřebu.

Jak se můžete stát Fairtradovým městem?

Ve Fairtradových městech funguje řídicí skupina, která plánuje informační a osvětové akce k podpoře fair trade. Města musí pro získání titulu naplnit pět kritérií:

 • Je vytvořena místní řídicí skupina za účelem podpory fair trade ve městě.
 • Město oficiálně podporuje fair trade (podpora fair trade je součástí strategických dokumentů).
 • V místních obchodech a kavárnách jsou dostupné fairtradové produkty.
 • Místní organizace (školy, nevládní organizace, knihovny apod.) podporují fair trade.
 • Místní média informují o fair trade.

Více informací o kampani a jak se do ní zapojit naleznete na www.fairtradovamesta.cz.

Jak se můžete stát Fairtradovou školou?

Fairtradové školy jsou součástí kampaně Fairtradová města. Ve školách funguje řídicí skupina plánující osvětové a vzdělávací akce školy. Pro získání titulu musí naplnit pět kritérií:

 • Na škole funguje řídicí skupina za účelem podpory fair trade.
 • Škola oficiálně podporuje fair trade.
 • Lidé ve škole se věnují globálnímu vzdělávání.
 • Škola využívá fairtradové produkty při svých aktivitách.
 • Škola pořádá akce na podporu fair trade pro širší veřejnost a usiluje o medializaci fair trade v místních médiích.

Rádi byste, aby se do kampaně zapojila i Vaše škola? Více informací můžete najít na webu www.fairtradoveskoly.cz.


Díky za vaše zapojení! Vážíme si vašeho času a energie do podpory pěstitelek a pěstitelů v zemích Afriky, Asie a Latinské Ameriky.

 • Historie kampaně
 • Co nabízíme
 • První kroky k zapojení

 

Kontakt – Praktická podpora v kampani: 
Stanislav Komínek
Fairtrade Česko a Slovensko
+420 774 737 176
stanislav.kominek@fairtrade.cz

Koordinace kampaně: 
Lenka Dvořáková
Fairtrade Česko a Slovensko
+420 730 192 038
lenka.dvorakova@fairtrade.cz