Osvětové akce

Bojovat za lepší a spravedlivější svět pro všechny můžeme my všichni. Třeba organizováním osvětových akcí se můžeme podílet na zvyšování povědomí o globálních souvislostech, dopadech Fairtrade a situaci běžných pěstitelů. 

Pěstitelé kávy, kakaa nebo banánů mají obtíže. Zaměstnanci na banánových farmách v Kostarice čelí nízkým mzdám, nuceným přesčasům, nebezpečným pracovním podmínkám a potlačování odborů. Na kakaových plantážích v Pobřeží slonoviny a sousední Ghaně je nuceno pracovat přes 2 milióny dětí. Celé naše lidské společenství čelí výzvám jako dlouhodobá chudoba, COVID-19 nebo klimatická změna. Tyto globální problémy nejhůře dopadají na ty nejzranitelnější. 

Jedním z konkrétních nástrojů řešení je systém Fairtrade, který problémy řeší holistickým způsobem, snaží se vybudovat etický a ekologický řetězec propojující spotřebitele s pěstiteli. Na podporu pěstitelů můžeme přispívat svou spotřebou, máme ale i roli jako aktivní občané. Právě pořádání osvětových akcí pak přispívá k budování lepšího světa pro všechny.

Zvyšování povědomí

Informovat ve světě o své situaci pěstitelé sami nedokáží. Máme příležitost je v tom společně podpořit. Zorganizujte ve svém okolí osvětovou akci. Zde pro vás máme pár tipů:

  • Nebuďte na organizaci sami. Vytvořte si minitým, spolupracujte. Zapojte své kamarády, kolegy nebo blízké organizace.
  • Vytvořte zajímavou lokální akci. I globální téma může svou formou oslovit místní komunitu lidí, obohatit veřejný prostor a být zajímavou volnočasovou nabídkou.
  • Zvyšujte dopad zapojením novinářů. Pozvěte je na akci, po akci pošlete foto s pár citacemi nebo rovnou tiskovou zprávu.
  • Přemýšlejte o vysílaném hodnotovém rámci. Hodně toho svou akcí totiž komunikujeme navenek i nevědomky. Koukněte na manuál Informujeme o světě. 

Nejjednodušší je připojit se do námi koordinovaných celorepublikových informačních akcí. Už jste pořádali Férovou snídani, komunitní piknik na podporu pěstitelů ve světě? V roce 2019 piknikovalo na podporu fairtradových a lokálních pěstitelů 8189 lidí na 193 místech republiky. Nebo organizovali vyvěšení některé z výstav v rámci v rámci Výstavy na stromech? V říjnu 2019 oživila výstava o kakau parky a náměstí na celkem 102 místech republiky. V rámci těchto dvou akcí nabízíme organizační balíčky, připravené tiskové zprávy, manuál organizátora/ky a další podporu.

Nejlepší akce jsou ale ty, které si sami vymyslíte! Může to být fairtradové odpoledne v parku, minifestival nebo zábavný fairtradový desetiboj. Pokud se vám hodí váš záměr osvětové akce prodiskutovat, neváhejte se na nás obrátit. Rádi s vámi záměr probereme, dáme vám pár osobních tipů a akci podpoříme. A rádi vaši akci budeme sdílet na sociálních sítích jako příklad dobré praxe.

Nástroje podpory

Ve Fairtrade Česko a Slovensko jsme pro vás vytvořili několik materiálů, které se vám při organizování osvětové akce mohou hodit. Výstavy, brožury, propagační materiály, filmy k promítání. 

  • DOKUMENT VE STÍNU KAKAOVNÍKU
  • KRÁTKÝ FILM OCHRÁNCI PRALESA
  • VÝSTAVA CENA KAKAA
  • VÝSTAVA ŽIVOT V BAVLNĚ
  • VÝSTAVA KÁVOVÁ KRIZE
  • VÝSTAVY OD NAZEMI

Pro organizování akcí se vám mohou hodit i naše informační a propagační materiály. Napište si o naše brožury, letáky a výstavy. Máme také fairtradové zástěry do školní kuchyně nebo pro organizaci stánků. Do balíčku vám můžeme přidat pexeso, Kávové a Kakaové noviny, nažehlovačky, samolepky a plakáty. Napište Lence nebo Standovi z Fairtrade Česko a Slovensko. Platíte jen poštovné.

Staňte se Fairtradovými fanoušky

Ukažte svůj zájem o pěstitele ve světě zapojením do sítě fanoušků. Díky tomu se dokážeme lépe propojit. Společně jsme silnější, můžeme se lépe zasazovat za zlepšení životních podmínek lidí ve světě, kteří pěstují naše oblíbené potraviny. Pro zanesení do mapy stačí vyplnit přihlášku na stránce www.fairtrade.cz/fanousci. Zapojit se mohou pouze nekomerční subjekty, organizace a organizované skupiny, ne jednotlivci. Třeba rodinné centrum, muzeum, knihovna, skautský oddíl nebo úřad. Města a školy se mohou zapojit mezi Fairtradová města a školy.

Fanouškům nabízíme možnost zapojení do speciálních akcí, účast na seminářích nebo možnost projít si v týmu sebeevaluační formulář podpory Fairtrade. Připojte se na www.fairtrade.cz/fanousci

Cena našeho jídla – Our Food. Our Future

Fairtrade Česko a Slovensko je od roku 2021 součástí mezinárodního grantového projektu Our Food. Our Future. Vůdčí myšlenkou projektu je dosažení spravedlivých podmínek v oblasti pěstování, výroby, distribuce a spotřeby potravin, a to jak ve smyslu ekonomickém a sociálním, tak i ekologickém. Projekt spojuje úsilí mnoha národních organizací o trvale udržitelný rozvoj v oblasti lidské výživy a Fairtrade Česko a Slovensko do něj svou misí přirozeně zapadá. 

Více informací o projektu a možnostech zapojení.