Drobní pěstitelé cukrové třtiny v Africe, Asii a Latinské Americe žijí často v chudobě a nemohou pěstováním třtiny pokrýt ani své výrobní náklady. Životní prostředí i zdraví lidí poškozují pesticidy. Zemědělská politika EU v oblasti výroby cukru komplikuje cestu třtinového cukru na evropský trh.

Zakoupením výrobků s fairtradovým cukrem zvolíte nejvyšší kvalitu a zároveň významně přispějete ke zlepšení životních a pracovních podmínek drobných pěstitelů cukrové třtiny a jejich rodin v zemích globálního Jihu a podpoříte ochranu životního prostředí.

Cukr je jednou z nejdůležitějších obchodních komodit na světě, přesto drobní pěstitelé cukrové třtiny v zemích globálního Jihu žijí a pracují ve velmi špatných podmínkách.

ČASTÉ PROBLÉMY PŘI PĚSTOVÁNÍ CUKROVÉ TŘTINY

  • Drobní pěstitelé cukrové třtiny často nemohou pokrýt ani své výrobní náklady, a proto žijí v chudobě.
  • Běžné používání pesticidů při pěstování cukrové třtiny poškozuje zdraví člověka a životní prostředí.
  • Politika EU v oblasti výroby cukru zvýhodňuje evropské producenty cukru oproti drobným pěstitelům z Afriky, Asie a Latinské Ameriky, jejichž živobytí závisí na pěstování cukrové třtiny. Nařízení EU o trhu s cukrem, které vstoupilo v platnost v roce 2017, situaci zhoršuje, a tak nemůže fungovat spravedlivá hospodářská soutěž.

CO PŘINÁŠÍ FAIRTRADE

Fairtrade je alternativní přístup k tradičnímu obchodu a koncept, který otvírá nové perspektivy drobným pěstitelům cukrové třtiny v zemích globálního Jihu.

 

  • Sdružování pěstitelů v družstvech
  • Fairtradový příplatek umožňuje sociální, ekonomické a ekologické projekty
  • Ochrana životního prostředí