Standardy Fairtrade

Pravidla hry férového obchodu

Všechny produkty, které na sobě nesou ochrannou známku FAIRTRADE, byly vyrobeny a obchodovány podle mezinárodních standardů organizace Fairtrade International. Tyto standardy mají za cíl bojovat s chudobou a zlepšovat postavení pěstitelů i dalších pracujících v zemích Afriky, Asie a Latinské Ameriky. Těmito standardy se musí řídit pěstitelé, výrobci i obchodníci.

Tři oblasti, kterým se standardy věnují:

  • Sociální aspekty standardů Fairtrade
  • Ekologické aspekty standardů Fairtrade
  • Ekonomické aspekty standardů Fairtrade

Jak standardy vypadají:

Fairtradové standardy sestávají jednak ze základních požadavků, ale také z takzvaných indikátorů rozvoje. Základní požadavky jsou podmínkou pro každého, kdo chce získat certifikaci. Po prvním auditu potom musí výrobci začít naplňovat také indikátory rozvoje. Tyto indikátory jdou tzv. více do hloubky a jejich cílem je zajistit rozvoj organizací, zlepšování pracovních podmínek pracujících, ale také přijetí dlouhodobých opatření k ochraně životního prostředí a udržitelnosti.

A jaké konkrétní standardy tedy existují: