Káva

Káva je nejdůležitější zemědělskou komoditou světového obchodu mezi globálním Severem a Jihem. Po ropě je druhou nejvýznamnější vývozní surovinou světa. Káva, jako bývalý „koloniální produkt“, nám nejlépe ukazuje nespravedlivé podmínky panující na světovém trhu a je průkopníkem fairtradových produktů. V České republice je fairtradová káva na trhu od roku 2004.

Zakoupením kávy se známkou FAIRTRADE významně přispějete ke zlepšení životních a pracovních podmínek drobných pěstitelů kávy v zemích globálního Jihu a k jejich adaptaci na měnící se klimatické podmínky a podpoříte ochranu životního prostředí.

80 % kávy produkuje 25 milionů drobných pěstitelů, kteří vlastní méně než 10 hektarů půdy. Mnozí z nich mají na živobytí méně než 2 dolary denně, často žijí v odlehlých oblastech a čelí četným problémům. Fairtrade je komplexní koncept, který pomáhá drobným pěstitelům vymanit se z této spirály.

ČASTÉ PROBLÉMY PŘI PĚSTOVÁNÍ KÁVY

 • Změna klimatu je pro drobné pěstitele velký problém. Oteplování zvyšuje  výskyt některých škůdců a chorob kávovníků. V současné době například sužuje mnoho regionů Latinské Ameriky rez kávová.
 • Cena kávy na světovém trhu stále kolísá.
 • Slabá vyjednávací pozice: Drobní pěstitelé, kteří nejsou členy družstev, jsou bezmocní vůči místním překupníkům, protože nemají přístup k informacím o trhu a cenách.
 • Kvůli malým pozemkům a nízkým výnosům se drobní pěstitelé kávy dostávají do pasti chudoby.
 • V dodavatelském řetězci kávy dominují nadnárodní obchodní a pražírenské společnosti. Pouhých pět mezinárodních koncernů ovládá 45 % trhu s kávou.
 • Rostoucí hospodářské i životní náklady vyvolané v neposlední řadě hospodářskou krizí působí drobným pěstitelům kávy další problémy.

CO PŘINÁŠÍ FAIRTRADE

Fairtrade je komplexní koncept, který nabízí drobným pěstitelům kávy alternativu.

 • SDRUŽOVÁNÍ PĚSTITELŮ V DRUŽSTVECH
 • STABILNÍ PŘÍJEM ZNAMENÁ JISTOTU
 • PRÁVO SPOLUROZHODOVAT
 • PŘÍSTUP K PORADENSTVÍ
 • PODPORA ADAPTACE NA ZMĚNU KLIMATU
 • PŘÍSTUP K ÚVĚRŮM
 • ZVYŠOVÁNÍ PRODUKTIVITY A KVALITY