Rýže

Rýže je nejdůležitější základní potravinou na světě. Každý rok je vyprodukováno a zkonzumováno téměř 400 milionů tun rýže. Více než miliarda lidí, zejména drobných pěstitelů v zemích globálního Jihu, získává svůj příjem převážně nebo výhradně z pěstování rýže. 

Zakoupením rýže se známkou FAIRTRADE®  přispějete ke zlepšení životních a pracovních podmínek drobných pěstitelů rýže.

Drobní pěstitelé rýže produkují nejdůležitější potravinu na světě, jim samotným přesto pěstování rýže nezaručuje, že budou mít co jíst. Často jsou nuceni prodat nejen přebytky, ale i rýži, kterou potřebují pro vlastní spotřebu. Fairtrade nabízí možnost řešení.

ČASTÉ PROBLÉMY PŘI PĚSTOVÁNÍ RÝŽE

  • Drobní pěstitelé v zemích globálního Jihu jsou často nuceni většinu své úrody prodat tak levně, že nejsou pokryty ani jejich výrobní náklady.
  • Levná rýže z vyspělých zemí, jako jsou USA nebo Japonsko, zaplavuje země globálního Jihu a konkuruje lokálně pěstované rýži, která se prodává za vyšší ceny.
  • „Vylepšené“ osivo a chemická hnojiva za předražené ceny ženou drobné pěstitele do dluhové pasti.

CO PŘINÁŠÍ FAIRTRADE

Fairtrade je komplexní koncept, který nabízí drobným pěstitelům rýže perspektivu a zlepšuje jejich životní podmínky.

  • ROZVOJ DÍKY FAIRTRADOVÉMU PŘÍPLATKU
  • Budování perspektivy
  • ČLOVĚK VE STŘEDU ZÁJMU STANDARDŮ PRO OCHRANU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ