Fairtradoví fanoušci

Fairtrade znamená významnou změnu pro životy pěstitelů a pěstitelek ve světě. Je to certifikační systém, ale i globální hnutí za spravedlivější nastavení mezinárodního obchodu. Ukažte, že se svou organizací stojíte za lidmi v zemích Afriky, Asie a Latinské Ameriky. Staňte se Fairtradovými fanoušky.

Díky vytvoření sítě fanoušků se dokážeme lépe propojit. Společně jsme silnější, můžeme se lépe zasazovat za zlepšení životních podmínek lidí ve světě, kteří pěstují naše oblíbené potraviny. Společně se snažíme zlepšit životy lidí v zemích globálního Jihu. Pro zanesení do mapy prosím vyplňte přihlášku. Přihlašujeme organizace a organizované skupiny, ne jednotlivce. Přihlásit můžete jakékoli nekomerční subjekty, třeba své rodinné centrum, muzeum, knihovnu, skautský oddíl nebo úřad.

Přihlášení mezi Fairtradové fanoušky má deklarativní charakter. Vyplňujete kromě přihlášky i vyjádření podpory. Nikdo vás nebude kontrolovat, účast není podmíněna konkrétními kritérii a následným auditem. V přihlášce můžete vyplnit také svou motivaci, proč podporujete Fairtrade a připojujete se Fairtradové fanoušky.

  • Proč se přidat
  • Jak se přidat mezi fanoušky
  • Sebeevaluační formulář

Díky připravenému sebeevaluačnímu formuláři si můžete o své podpoře popřemýšlet. Co už děláte, jakým způsobem, co se dá zlepšit, jaký má vaše podpora dopad, jaké hodnoty pořádanými akcemi posilujete? Vaše sebeevaluace nenabízí výsledné hodnocení, řešení nebo komentář od nás. My vaše vyhodnocení ani neuvidíme. Vyhodnocení je jen na vás a pro vás. Můžete se v něm ocenit a nad svou podporou Fairtrade a pěstitelů ve světě se zamyslet.

Díky za vaše zapojení!


Kontakt: 
Stanislav Komínek
Fairtrade Česko a Slovensko
+420 774 737 176
stanislav.kominek@fairtrade.cz