Koloniální historie

Svět se rozvíjí nerovnoměrně a náš současný životní styl vychází z doby koloniálního rozdělení světa, kdy koloniální mocnosti využívaly přírodní zdroje a pracovní sílu z jim podřízených kolonií. Tyto nerovné vztahy trvají i po tzv. dekolonizaci a skrze jejich zkoumání můžeme lépe porozumět historickým příčinám chudoby i globálních nerovností. Jak kolonialismus utvářel svět a co z něj funguje dodnes?

  • D1: V důsledku evropské kolonizace zemřelo 90 % původních obyvatel Ameriky, tedy přibližně 55 milionů lidí.
  • D2: Rozvoj západní Evropy stál na kolonialismu a využívání otrocké práce lidí z Afriky a Ameriky.
  • D3: Káva byla v koloniální době pro Evropany dostupná díky tomu, že pěstitelé za svou práci nebyli placeni.
  • D4: V roce 1921 byla Austrálie součástí britského impéria, které tehdy ovládalo čtvrtinu celkové plochy země.
  • D5: Britská koloniální nadvláda způsobila během druhé světové války obří hladomor v Indii s miliony obětí.
  • D6: Africké země vítají čínské investice, roste tím ale jejich dluh i závislost vůči této největší ekonomice světa.
  • D7: Současná pravidla mezinárodního obchodu navazují na kolonialismus a posilují dominanci mocných států.
  • D8: Evropští kolonizátoři uměle vytvořili hranice mnoha afrických zemí a způsobili tím dodnes trvající etnické třenice.
  • D9: Koloniální systém v Brazílii přispěl k tomu, že bohatství je koncentrováno v rukou malé elity a chudoba přetrvává.
  • D10: Kolonizační dědictví přineslo Angole etnické konflikty a závislost ekonomiky na vývozu ropy.

Na toto téma zde nahlížíme pohledem principů a hodnot globálního vzdělávání. Při nahlížení na téma chceme podpořit kritický přístup a uvědomování si souvislostí. Přiblížit nespravedlivý rozvoj zemí kolonizátorů prostřednictvím využívání přírodních zdrojů a pracovní síly z jejich kolonií. Přiblížit dlouhodobé dopady na pracovní podmínky a fungování mnoha států v bývalých koloniálních zemích. Chceme podpořit porozumění historickým příčinám a důsledkům chudoby a principům, které vytváří základní nerovnosti ve společnosti.