Fairtrade certifikace a kontrola

Fairtrade certifikace a kontrola

Dodržování standardů je kontrolováno pravidelnými audity

V roce 2003 byla založena certifikační společnost FLOCERT GmBH. Jejím účelem je pravidelně auditovat dodržování standardů Fairtrade v pěstitelských organizacích, na plantážích, u obchodníků a zpracovatelů. Takto funguje systém certifikace Fairtrade.

Na celém světě stejně

Ve světě pracuje více než 100 proškolených auditorů a auditorek, kteří mají na starosti provádění kontrol u jednotlivých smluvních partnerů systému Fairtrade. Všechny tyto audity probíhají podle stejného, pevně daného procesu.

Kontrolní katalog

Při kontrolách se sleduje dodržování standardů Fairtrade. FLOCERT tyto standardy přeložil do konkrétních kontrolních bodů a vytvořil tak veřejně přístupný seznam kritérií, která je potřeba splnit. FLOCERT při certifikaci pracuje s tzv. kontrolním katalogem SCORE (= Strengthen the Core). Ten obsahuje jednak základní kritéria (CORE a MAJOR), která odrážejí základní hodnoty systému Fairtrade. Kromě toho existují indikátory rozvoje, což jsou kritéria, která ukazují rozvoj komunit a pěstitelům pomáhají posilovat vnitřní strukturu družstva, dlouhodobě plánovat a investovat.

Akreditace ISO-17065

Pro certifikaci Fairtrade má FLOCERT akreditaci podle mezinárodní kvalitativní normy pro certifikační autority ISO-17065. Sám FLOCERT je jednou za rok kontrolován německou akreditační a zkušební organizací DAkkS. Tím je zaručena maximální transparentnost a nezávislost celého certifikačního procesu.