Fairtrade certifikace a kontrola

Dodržování standardů je kontrolováno pravidelnými audity

V roce 2003 byla založena certifikační společnost FLOCERT GmBH. Jejím účelem je pravidelně auditovat dodržování standardů Fairtrade v pěstitelských organizacích, na plantážích, u obchodníků a zpracovatelů. Takto funguje systém certifikace Fairtrade.

Na celém světě stejně

Ve světě pracuje více než 100 proškolených auditorů a auditorek, kteří mají na starosti provádění kontrol u jednotlivých smluvních partnerů systému Fairtrade. Všechny tyto audity probíhají podle stejného, pevně daného procesu.

  • Zohlednění místních specifik
  • Pravidelná školení pro auditory
  • Rozdílné náklady na audity a jejich délka
  • Náprava nedostatků
  • Pravidelnost kontrol

Kontrolní katalog

Při kontrolách se sleduje dodržování standardů Fairtrade. FLOCERT tyto standardy přeložil do konkrétních kontrolních bodů a vytvořil tak veřejně přístupný seznam kritérií, která je potřeba splnit. FLOCERT při certifikaci pracuje s tzv. kontrolním katalogem SCORE (= Strengthen the Core). Ten obsahuje jednak základní kritéria (CORE a MAJOR), která odrážejí základní hodnoty systému Fairtrade. Kromě toho existují indikátory rozvoje, což jsou kritéria, která ukazují rozvoj komunit a pěstitelům pomáhají posilovat vnitřní strukturu družstva, dlouhodobě plánovat a investovat.

Akreditace ISO-17065

Pro certifikaci Fairtrade má FLOCERT akreditaci podle mezinárodní kvalitativní normy pro certifikační autority ISO-17065. Sám FLOCERT je jednou za rok kontrolován německou akreditační a zkušební organizací DAkkS. Tím je zaručena maximální transparentnost a nezávislost celého certifikačního procesu.