Ochrana osobních údajů

Potvrzením níže uděluji souhlas organizaci Fairtrade Česko a Slovensko, z. s. (dále jen Správce) se zpracováním osobních údajů v dále uvedeném rozsahu a za dále uvedených podmínek.

Správce může zpracovat tyto osobní údaje: jméno, příjmení, telefonní a e-mailový kontakt, název reprezentované právnické osoby a její kontaktní a identifikační údaje, a to po dobu 3 let od udělení souhlasu.

Zpracování výše uvedených údajů je prováděno za účelem rozesílky elektronického zpravodaje, informací o novinkách v oblasti fair trade a pozvánek na osvětové a vzdělávací akce pořádané či přímo podpořené Správcem.

Souhlas se zpracováním osobních údajů je udělován dobrovolně a je možné jej kdykoliv vzít zpět, buď prostřednictvím tlačítka opt-out v elektronickém zpravodaji, nebo zasláním krátké zprávy na adresu info@fairtrade.cz.

Osobní údaje zpracovává správce a dále jím pověření zpracovatelé, kteří zajišťují technické řešení pro správce. Vezměte prosím na vědomí, že dle Nařízení EP a Rady č. 2016/679 máte právo vzít svůj souhlas kdykoliv zpět, požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, žádat si kopii těchto údajů, vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování, požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů, máte právo na přenositelnost údajů a máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.

Vaše osobní nastavení souborů Cookies