Téměř všechny hlavní země vyvážející čaj jsou bývalé britské kolonie. Pěstování a prodej aromatických povzbuzujících lístků je pro ně stále jedním z nejvýznamnějších devizových zdrojů. Čaj obvykle nepochází od drobných pěstitelů, ale z velkých plantáží a prodává se v dražbě na světovém trhu. Ceny kolísají a značně se liší v závislosti na odrůdě a regionu.

Zakoupením čaje se známkou FAIRTRADE®  přispějete ke zlepšení životních a pracovních podmínek drobných pěstitelů čaje i sběraček a sběračů čaje na plantážích.

Čaj je kromě vody nejrozšířenějším nápojem – každou vteřinu se na světě vypije 15 000 šálků. Na čajových plantážích panují často velmi špatné pracovní podmínky. Také drobní pěstitelé čaje naléhavě potřebují podporu.

ČASTÉ PROBLÉMY PŘI PĚSTOVÁNÍ ČAJE

  • Čaj pěstují větší společnosti na plantážích i drobní pěstitelé. Drobní pěstitelé ale často potřebují podporu, aby udrželi krok s tlakem na cenu a lepší kvalitou čaje z plantáží.
  • Mnoho sběraček a sběračů na čajových plantážích je na svých zaměstnavatelích silně závislých jak finančně, tak ohledně uspokojení svých základních životních potřeb, protože většinou žijí na pozemcích majitelů plantáží.
  • Špatné pracovní podmínky a platy nižší než minimální mzda nejsou výjimkou.

CO PŘINÁŠÍ FAIRTRADE

Fairtrade zlepšuje podmínky pro drobné pěstitele čaje i pro sběrače na čajových plantážích.

  • FAIRTRADOVÝ PŘÍPLATEK UMOŽŇUJE SOCIÁLNÍ, EKOLOGICKÉ A EKONOMICKÉ PROJEKTY
  • STANOVENÉ PRACOVNÍ PODMÍNKY NA ČAJOVÝCH PLANTÁŽÍCH
  • ČLOVĚK VE STŘEDU ZÁJMU STANDARDŮ PRO OCHRANU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ