Klimatická změna

Naše průmyslová civilizace způsobuje změny na planetě a jedna z nejzásadnějších je změna klimatu. Tato krize se projevuje oteplováním i extrémními výkyvy klimatu a dotýká se lidí všude na světě, pěstitelů kávy v Kolumbii i nás v České republice. I když za změnu klimatu mají historicky větší odpovědnost průmyslové země, její současné dopady nesou hlavně ti nejchudší, kteří mají na problému nejmenší podíl. Jaké změny jsou potřebné k tomu, abychom zmírnili následky a řešili kořeny problému?

  • B1: Kvůli změně klimatu dojde dle vědců do roku 2050 k úbytku vhodných ploch pro pěstování kávy arabiky o polovinu.
  • B2: Pěstitelé kávy arabiky, ale i banánů nebo kakaa citelně vnímají změnu klimatu a obávají se o své živobytí v budoucnu.
  • B3: Za současnou změnu klimatu můžeme především my, lidé v průmyslových zemích a náš styl života.
  • B4: Planeta se kvůli emisím skleníkových plynů ohřívá rekordním tempem. Hrozí další zrychlení kvůli tání permafrostu.
  • B5: Hlavním zdrojem nárůstu koncentrací oxidu uhličitého v atmosféře je spalování fosilních paliv: ropy, plynu a uhlí.
  • B6: Češi kvůli změně klimatu stále více čelí extrémnímu horku i přívalovým dešťům, smrkové monokultury zažívají kolaps.
  • B7: Průmyslová Čína se nyní podílí na 30 % emisí oxidu uhličitého ve světě. Historicky ale nejvíce emisí pochází z EU a USA.
  • B8: Je třeba nahradit spalování fosilních paliv a zároveň přemýšlet o fungování naší společnosti i snižování naší spotřeby.
  • B9: Uhelné doly v Austrálii přispívají k nárůstu teplot, ničivým požárům a nedostatku vody v zemi. Doly tam provozují i Češi.
  • B10: Jedno procento nejbohatších je zodpovědno za stejný podíl světových emisí jako nejchudší polovina populace světa.

Na toto téma zde nahlížíme pohledem principů a hodnot globálního vzdělávání. Chceme ukázat, že jsme součástí světa jako propojeného celku, jedné planety. Dopady klimatické změny se dotýkají nás všech a abychom na ni mohli dostatečně reagovat, je třeba jí porozumět. Chceme podpořit chápání příčin, následků i možných řešení, aby se na naší planetě žilo dobře nejen nám, ale i téměř 10 miliardám lidí, kteří tu budou žít v roce 2050.