Globální vzdělávání

Ve Fairtrade Česko a Slovensko chceme podpořit úsilí porozumět vztahům ve světě a připravovat se na život v 21. století. Pro život v našem světě je stále důležitější, aby člověk uměl kriticky přemýšlet a naslouchat druhým, analyzovat informace, reflektovat souvislosti a individuálně i kolektivně reagovat na nové výzvy a změny. Zorientovat se v propojeném a měnícím se světě nám pomáhá globální vzdělávání. To přispívá k pochopení našeho vztahu k ostatním lidem a místům ve světě. Směřuje nás k přijetí zodpovědnosti a nalézání způsobů, jak spolu žít s ohledem na potřeby všech a při zachování limitů planety.

CO UČIT

Pokud se chceme globálnímu vzdělávání věnovat ve škole, skautském oddíle či v knihovně, můžeme využít vzdělávací metodiky nebo lekce z webové stránky www.globalnivzdelavani.cz. Ve Fairtrade Česko a Slovensko jsme ve spolupráci s odbornicemi z organizací ADRA, ARPOK, Charita ČR, NaZemi a vzdělávacího programu Varianty organizace Člověka v tísni vytvořili přehled TOP 5 globálního vzdělávání, celkem 25 možností zapojení. Také jsme vydali souhrnný přehled podpory pro osvětové a vzdělávací aktivity Férový svět, kde jsme shrnuli soupis zajímavých vzdělávacích a informačních materiálů, které lze využívat ve výuce nebo při pořádání informačních akcí.

Pokud se věnujete výuce jazyků, koukněte na naši podstránku, kde pro vás máme pár tipů, na kterých můžete stavět.

V globálním vzdělávání se můžete věnovat tématům jako klimatická změna, chudoba, dětská práce, kácení deštných pralesů, pracovní podmínky, globalizovaný obchod, odpovědná spotřeba nebo migrace. Téma fair trade se dotýká mnoha těchto témat, pro výuku můžete využít některé z našich vzdělávacích lekcí:

 • Vzdělávací lekce Záhada levných banánů
 • Vzdělávací lekce Základní potřeby
 • Vzdělávací lekce Cena kakaa
 • Vzdělávací hra Kostarika
 • Vzdělávací hra Fairtradový AZ kvíz
 • Vzdělávací lekce Role ve Fairtrade
 • Vzdělávací lekce Ochránci pralesa
 • Vzdělávací lekce Ve stínu kakaovníku
 • Vzdělávací lekce Geneticky modifikovaná bavlna
 • Vzdělávací lekce Není plantáž jako plantáž
 • Vzdělávací lekce Kávová krize
 • Vzdělávací lekce Seznámení s mapou
 • Vzdělávací lekce Hybatelé světa
JAK UČIT

Věnovat se globálním tématům je prima. Pokud chcete vzdělávání posunout na další úroveň, objevujte celou šíři globálního vzdělávání. Ještě důležitější než CO učit je JAK to učit. Proto jsou nedílnou součástí globálního vzdělávání i principy a hodnoty, na kterých vzdělávání stojí. Díky jim jsou lidé více schopni a ochotni aktivně se podílet na řešení lokálních a globálních problémů. Globální vzdělávání funguje jako celek, právě jako takový přispívá k pochopení rozdílů, podobností a souvislostí mezi životy lidí ve světě a usnadňuje porozumění jednotlivým procesům, které je ovlivňují. Vydejte se na cestu například pomocí materiálu Objevuj svět globálního vzdělávání od NaZemi!

Pro pořádní osvětových akcí lze také přemýšlet nejen o samotném tématu akce a dopadu, ale i o hodnotovém rámci, který svou akcí člověk často nevědomky komunikuje navenek – k tomu doporučujeme náš materiál Informujeme o světě.

STAŇTE SE FAIRTRADOVOU ŠKOLOU

Pokud se na své škole chcete věnovat Fairtrade systematičtěji a máte zájem o větší podporu z naší strany, staňte se Fairtradovou školou. Pro udělení titulu Fairtradová škola musíte splnit 5 kritérií, spolupráce pro vás nepřináší žádnou velkou administrativní zátěž. Prvním krokem bývá většinou seskupení party pedagogů a studentů pro společné založení řídicí skupiny a následné vytvoření profilu na webu kampaně.

V rámci kampaně Fairtradová škola vám nabízíme podporu věnovat se globálním tématům, informační a metodické materiály, výstavy, máme i materiál s tipy na začlenění fair trade do výuky, ale i tipy, jak fair trade propagovat na škole.