Představujeme manuál na organizaci akcí informujících o světě

Ve spolupráci s odbornicemi na globální vzdělávání jsme v týmu Fairtrade ČS sestavili nový materiál, který pomáhá lidem pořádat veřejné informační akce. Díky materiálu mohou při plánování akcí přemýšlet nejen o samotném tématu akce a dopadu, ale i o hodnotovém rámci, který svou akcí člověk často nevědomky komunikuje navenek.

Manuál slouží pro ty, kteří chtějí organizovat informační a osvětové akce, které se snaží upozorňovat na problémy ve světě. “Abychom podporovali globální spravedlnost a partnerství, je důležité se kriticky zamýšlet nad hodnotovým rámcem našich akcí, tedy nad skutečným poselstvím, které akcí mezi řádky předáváme,” uvedla spoluautorka manuálu Veronika Uhlířová.

Informační akce mohou mít různou podobu. Může se jednat o komunitní piknik, promítání, besedu, přednášku nebo třeba výstavu. Akcí můžeme informovat například o pracovních podmínkách šiček textilu v Bangladéši, životě pěstitelů banánů v Kostarice, dětské práci na kakaových plantážích v západní Africe nebo kácení deštných pralesů v Indonésii. Ať už jsou náš záměr a zvolené téma jakékoli, akce by měla zohledňovat širší globální a historický kontext vztahů a skutečností, se kterými se své publikum snažíme seznámit. Mluvíme o nelehkých a často nejednoznačných tématech.

Naším rozhodnutím uspořádat akci s globálním přesahem se snažíme přispět k pozitivním změnám. I s dobrým záměrem můžeme nevědomě utvrzovat stereotypní a předsudečné uvažování a prohlubovat již existující nerovnosti mezi lidmi a jejich skupinami. Díky různým vlivům nevědomě přijímáme myšlenkové vzorce, které působí jako klapky na oči. Pokud tyto vlastní způsoby uvažování nedokážeme reflektovat, můžeme se dopustit například těchto konkrétních pěti přešlapů:

  • Mluvíme za druhé a víme, co potřebují.
  • Podporujeme zažité stereotypy.
  • Vytrhujeme informace z kontextu.
  • Stavíme se do role zachránců.
  • Sdílíme zavádějící a neautentické informace.

“Není důležité zorganizovat ve všech ohledech perfektní akci, ale pokoušet se do ní dostávat hodnoty partnerství a rovnosti, svou práci reflektovat a kriticky pracovat s případnými přešlapy či neúspěchy, abychom se z nich dokázali poučit do budoucna. Pro plánování akce může pomoci i náš checklist, který najdete v závěru manuálu,” doplnil Stanislav Komínek z Fairtrade Česko a Slovensko.

Na tvorbě materiálu se podílela Veronika Uhlířová, Veronika Ambrozyová z Variant společnosti Člověk v tísni a Stanislav Komínek z Fairtrade Česko a Slovensko. Přejeme inspirativní čtení a řadu zdařilých akcí bez přešlapů.

LINK NA STAŽENÍ MATERIÁLU

150 74 Představujeme manuál na organizaci akcí informujících o světě 2022-10-13