Aktuality

Jak vypadal náš rok 2022

I v roce 2022 zůstal společný závazek Fairtrade k sociální spravedlnosti pevný a prolínal se všemi našimi aktivitami uplynulého …

Více