Jak se zapojila Kopřivnice mezi Fairtradová města

Po několika letech aktivní činnosti na podporu fair trade se město Kopřivnice připojilo do komunity Fairtradových měst. Tomu předcházelo několikaleté období příprav prostřednictvím tematických projektů a zapojování se do každoročních kampaní a akcí.

Pro Kopřivnici představuje zapojení mezi Fairtradová města konkrétní způsob, jak se město a její obyvatelé mohou zapojit do podpory lidí zemí Latinské Ameriky, Afriky a Asie. Prvním oficiálním krokem k podpoře těchto myšlenek bylo ustanovení místní řídící skupiny, které proběhlo v roce 2023 a následovalo schválení radou města. Návrh deklarace byl doplněn o podporu i místních producentů, popisuje Ivana Holubová, která na radnici koordinuje Projekt Zdravé město.

Těmto krokům však předcházelo několikaleté období příprav prostřednictvím tematických projektů a zapojování se do každoročních kampaní a akcí. Z konkrétních aktivit zmiňme například program Hravě o globálních tématech. Jedná se o hodinový zábavně naučný program do odpoledních družin základních škol prostřednictvím návštěvy lektorky. Akce probíhá vždy na školou předem vybrané téma, hravou formou, obrázky, s divadlem, s hry a nakonec tematickým tvořením. Fotografie z této aktivity byly využity jako jeden z podkladů pro vytvoření místní putovní výstavy Hravě o globálních tématech. Ta putuje po místních školách a bývá využívána na akcích města.

Informace o globálních tématech a Fairtrade začleňují také do rozličných akcí, které město Kopřivnice připravuje pro širokou veřejnost. Jedná se například o každoroční Globálně osvětový stan, který bývá součástí farmářského trhu. Obyvatelé nakupují lokální výrobky ve stáncích místních producentů a mezi prodejními stánky najdou i tento speciální, který pro změnu láká svou pestrostí témat, materiálů či nabídkou aktivit.

Na akci Restaurant day se téma Fairtrade objevuje na jednom ze stanovišť, kde si lidé mohou dát něco dobrého na zub. Nabídka je zde připravena s ohledem na podporu tématu spravedlivého obchodu, takže dobroty jsou pečeny za použití férových surovin. Na místě bývá výstavka toho, co férového lze zakoupit nejen ve specializovaných prodejnách, ale i v běžných řetězcích a probíhá zde i diskuse na toto téma.

V Kopřivnici také poskytují finanční prostředky místním organizacím a aktivním jednotlivcům prostřednictvím dotačních programů města na podporu fair trade. Opomenout nelze ani nakup férových výrobků za účelem reprezentace města (káva, čaj, dárkové předměty).

Na podzim v rámci Týdne důstojné práce připravují v Kopřivnici již několik let Výstavy na stromech.

Tematický seminář pro členy komise Projektu Zdravé město a místní Agendy 21, zastupitele města, ředitele a učitele základních škol.

Kampaň Fairtradová města a obce je mezinárodní iniciativou označování míst, kde je podporován spravedlivý obchod. Cílem této iniciativ je osvěta o fair trade a podpora prodeje fairtradových výrobků v daném místě. Zapojit se mohou nejen města či obce, ale i školy, univerzity, církve a náboženské obce. Kampaň je aktivní v 30 zemích. Mezi Fairtradová města patří například Londýn, Dortmund, Brusel nebo Řím, ale i řada malých obcí. Dalšími Fairtradovými městy a obcemi v ČR jsou: Žďár nad Sázavou, Český Krumlov, Chrudim, Hodonín, Kroměříž, Litoměřice, Mladá Boleslav, Třebíč, Volyně, Vsetín, Praha 8, Valašské Klobouky, Valašské Meziříčí, Otnice.

150 64 Jak se zapojila Kopřivnice mezi Fairtradová města 2024-03-04