Africké fairtradové růže mají nižší dopady na životní prostředí než ty z evropských skleníků

Svatý Valentýn tradičně zvyšuje prodeje květin a přirozeně také oživuje debatu o tom, za jakých podmínek jsou řezané květiny prodávané na našem trhu pěstovány a jak se k nám dostávají. „Fairtradové růže z Keni mají podle nedávno zveřejněné studie v porovnání s růžemi vypěstovanými v Holandsku menší dopad na životní prostředí, a to i v případě, že bereme v potaz i přepravu do Evropy,“ říká ředitel neziskové organizace Fairtrade Česko a Slovensko Lubomír Kadaně. Celosvětové se ročně prodá zhruba miliarda fairtradových květin. V Česku to v roce 2022 bylo více než 4 miliony kusů, převážně růží, a to v obchodech Lidl a Kaufland.

Podle čerstvé studie mají řezané růže z Keni, ať už jsou do Evropy přepraveny letecky nebo po moři, menší dopad na životní prostředí, a to ve všech environmentálních oblastech včetně nároků na energii, emisí skleníkových plynů a znečištění vody. Tato nová studie navazuje na obdobné zkoumání z roku 2018.

U nizozemských růží jsou nejvýznamnějšími faktory kumulovaná spotřeba energie (elektřina a spalování zemního plynu) a emise skleníkových plynů. K obojímu dochází v souvislosti s osvětlením a vytápěním skleníků v Holandsku, což v Keni není potřeba. U keňských růží přepravovaných lodí je kumulativní spotřeba energie 22krát nižší než u konvenčních nizozemských růží a energetická stopa keňských růží přepravovaných letecky je 6,4krát nižší než je tomu u nizozemských růží.

U keňských fairtradových růží má největší dopad v oblasti emisí skleníkových plynů letecká přeprava. I přesto jsou emise skleníkových plynů vyprodukované přepravou fairtradových růží letecky z Keni do Švýcarska 2,9krát nižší než emise nizozemských růží. V případě lodní přepravy jsou emise u keňských fairtradových růží dokonce 21krát nižší.

K dalším klíčovým zjištěním patří například to, že keňské fairtradové růže přepravované po moři si vedou v porovnání s nizozemskými růžemi lépe v oblasti spotřeby vody (o 65 % nižší), půdního okyselování (4,3krát menší dopad) a znečištění sladké vody (18krát menší dopad). Při porovnání dopadů na ztrátu biodiverzity mají fairtradové růže bez ohledu na způsob dopravy menší dopad než nizozemské růže, přičemž růže přepravované letecky mají menší stopu než růže přepravované lodí, a to kvůli delší pozemní přepravě nákladními vozy z přístavů, které jsou od místa prodejů vzdálenější než letiště. Používání pesticidů je jediný faktor, u nějž byl environmentální dopad keňských růží vyšší než u těch nizozemských.

„Samozřejmě ekologicky nejšetrnějším řešením je stále nákup květin z lokálních zdrojů. Květinářství a zahradnictví, která se na šetrnou produkci lokálních květin specializují, je čím dál více. Pokud ale chcete pořídit řezanou květinu v době, kdy je u nás vegetační klid, pak je fairtradová květina určitě dobrou volbou i navzdory tomu, že musela být do Evropy dopravena
letecky,“
poznamenává L. Kadaně a dodává: „Za pozornost stojí i skutečnost, že fairtradoví pěstitelé ročně vypěstují zhruba pět miliard fairtradových květin. Za podmínek Fairtrade se jich ale prodá jen zhruba pětina. To je výzva hlavně pro nás, spotřebitele. Odpovědným nákupem můžeme přispět ke zvýšení spotřeby eticky a udržitelněji pěstovaného nebo vyráběného zboží.“

Fairtradové květiny řečí fakt a čísel


První fairtradová květina byla prodána v roce 2001 ve Švýcarsku.

97 % všech fairtradových květin pochází z východní Afriky. Dalšími pěstitelskými zeměmi jsou Ekvádor, El Salvador, Kostarika a Srí Lanka.

Na světě existuje aktuálně 76 certifikovaných fairtradových farem, na kterých pracuje přes 71 tisíc lidí.

V Keni má fairtradovou certifikaci 48 producentských organizací pěstujících květiny a tyto organizace dohromady zaměstnávají více než 38 000 pracovníků. Dohromady ročně vyprodukují asi 2,6 miliardy kusů květin.

Květiny jsou jedním z klíčových fairtradových produktů a jsou mezi spotřebiteli oblíbené obzvláště v období každoročních svátků, jako je den svatého Valentýna.

Podle nejnovějších údajů se každoročně prodá okolo jedné miliardy fairtradových květin (hlavně v Německu, Velké Británii a ve Švýcarsku). K dispozici jsou především řezané růže, ale v evropské nabídce jsou také lilie, karafiáty nebo další květiny.

Pěstitelé květin si v roce 2022 vydělali více než 7,5 milionů eur na fairtradovém příplatku, který investují do zlepšování svých životů a komunit. Peníze byly využity na vzdělávání, bydlení, mikropůjčky, opravy škol, budování zdravotnických zařízení, dopravní infrastruktury apod. Fairtradový příplatek, který dovozce zaplatí navíc, činí deset procent z vývozní ceny a je určen přímo zaměstnancům. O využití těchto peněz rozhoduje jimi volený výbor.

V Česku se v roce 2022 prodalo celkem 4 271 170 kusů řezaných fairtradových květin. Fairtradový příplatek, který díky těmto prodejům získali pěstitelé květin, činil 882 000 Kč.

150 64 Africké fairtradové růže mají nižší dopady na životní prostředí než ty z evropských skleníků 2024-02-19