Fairtradový standard pro kávu obsahuje nově rozsáhlejší prevenci odlesňování

Ve snaze zabránit zhoršování životního prostředí aktualizovala Fairtrade International standard pro kávu. Ten nyní vyžaduje, aby certifikovaní pěstitelé a obchodníci vynakládali více úsilí na prevenci, monitoring a zmírňování odlesňování. 

Aktualizovaný standard v některých případech dokonce překračuje, povinnosti stanovené v nařízení EU o odlesňování (EUDR), které vstoupilo v platnost v červnu 2023. Nový standard pro kávu pak především stanovuje jako nejzazší termín pro ukončení odlesňování 1. leden 2014, což znamená, že po tomto datu by žádná káva neměla vyrůst na půdě, kde se dříve nacházely lesy. Standard také vyžaduje, aby měly všechny farmy zaznamenané geolokační body, a hospodářství větší než 4 hektary musí mít polygonové mapy. 

Juan Pablo Solís, poradce Fairtrade pro klima a životní prostředí, zdůraznil: „Nelze popírat, že žijeme v období klimatické krize. Z pohledu pěstitelů znamená frekvence a závažnost proměny klimatu vysoké ohrožení lidí i životního prostředí a ohrožení jejich živobytí. Není tajemstvím, že klimatická změna přímo dopadá na budoucnost drobných pěstitelů, a proto je nezbytně nutné změnit náš globální potravinový systém.“

Standard po kávových družstvech vyžaduje vytvoření plánů prevence, zmírňování dopadů a družstva také musí provádět monitoring odlesňování. Ten jim usnadní satelitní platforma. Organizace Fairtrade International proto uzavřela partnerství se společností Satelligence a toto partnerství poskytne pěstitelským organizacím přístup k datům a umožní jim jednat na základě identifikovaných rizik.

Sběrači kávy v Kolumbii

Díky aktualizaci standardu pro kávu bude mít 600 kávových fairtradových družstev k dispozici odborné nástroje ke splnění nařízení EUDR, které je součástí Green Dealu pro Evropu. Dohromady tato družstva zastupují 870 000 pěstitelů fairtradové kávy a obdělávají 1,1 milionu hektarů půdy.

EUDR stanovuje jako nejzazší termín 31. prosinec 2020, ovšem podle Fairtrade je nejzazší 1. leden 2014. Standardy Fairtrade navíc na rozdíl od EUDR vyžadují nejen monitorování a vyhodnocování rizik, ale také plán na monitorování a management biodiverzity.

Nový standard vstoupí v platnost v roce 2026, což pěstitelům a obchodníkům poskytuje přechodné období, během kterého mohou přizpůsobit své postupy a zajistit jejich dodržování. Revize standardů Fairtrade a jejich pravidelnou aktualizaci řídí odbor Fairtrade International pro standardy a ceny a účastní se ho i klíčoví účastníci systému Fairtrade. K nim patří mimo jiné pěstitelé a pracovníci na jejich farmách.

150 64 Fairtradový standard pro kávu obsahuje nově rozsáhlejší prevenci odlesňování 2024-02-21