Vyhlašujeme výzvu k podpoře šíření povědomí o fair trade v regionech

Fairtrade Česko a Slovensko vyhlašuje výzvu na projektové žádosti, které se týkají šíření povědomí o fair trade v regionech. Výzva je určena nevládním neziskovým organizacím a vzdělávacím institucím v České republice a na Slovensku. 

Výzvu vyhlašujeme již potřetí. Předešlé byly určeny čistě členům a pozorovatelům Fairtrade Česko a  Slovensko, letos ji poprvé otevíráme i pro další neziskové organizace a vzdělávací instituce. Smyslem této výzvy je podpořit aktivity směřující k šíření myšlenek spravedlivého obchodu a zvyšování povědomí v českých a slovenských regionech, “ popisuje Hana Malíková, ředitelka Fairtrade Česko a Slovensko.

V předchozí výzvě uspěla například vsetínská Líska. „Prostředky jsme v Lísce využili na aktivity programu pro žáky a studenty vsetínských i okolních základních a středních škol, který jsme nazvali Klub ambasadorů Fairtrade, a to konkrétně na setkávání, sdílení zkušeností, plánování a přípravu akcí, např. Vsetín proti chudobě, Výstava na stromech a besedy pro seniory,“ popisuje Iva Koutná, projektová manažerka LÍSKA, z.s. 

„Spolupracovat chceme především s organizacemi, které přináší inovativní metody a nové aktivity v podpoře Fairtrade a zároveň směřují k naplňování poslání a korespondují se strategií Fairtrade Česko a Slovensko,“  popisuje finanční ředitel Tom Bílý a doplňuje:  „Hodnotící komise bude posuzovat relevanci a inovativnost projektu, proveditelnost, nákladovou efektivitu, kofinancování akce, očekávaný dopad na cílovou skupinu, soulad se současnou strategií Fairtrade Česko a Slovensko a zda je žadatel členem či pozorovatelem Fairtrade ČS.” 

Poslední kritérium bude mít ovšem nízkou váhu a na rozdíl od předchozích ročníků není určující. Termín zasílání návrhů  je do 31. 10. 2021 a v rámci výzvy je možné žádat o 30.000,-  až 80.000,- Kč.

Více zde.

150 100 Vyhlašujeme výzvu k podpoře šíření povědomí o fair trade v regionech 2021-10-06