Náš dokument o kakau ocenili na Mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech

S krátkou verzí dokumentu Ve stínu kakaovníku jsme se dostali mezi tři finalisty českého kola soutěže Nespresso Talents 2021, vyhlášené 24. srpna 2021 na Mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech. Autorem dokumentu je Stanislav Komínek z nevládní neziskové organizace Fairtrade Česko a Slovensko, který s Lukášem Matěnou vyrazil na konci roku 2018 do západoafrického Pobřeží slonoviny zdokumentovat podmínky pěstování kakaa.

Soutěž Nespresso Talents funguje již šestým rokem, vyzývá tvůrce filmů ke tvorbě 2-3 minutových příběhů ve vertikálním formátu. Letošním tématem soutěže bylo Činy jsou více než slova. V české lokální porotě usedla Daniela Hýbnerová, Šimon Šafránek, Tereza Hodanová a herečka Tereza Ramba. Porota se musela vypořádat s vysokou kvalitou přihlášených snímků i dvojnásobným počtem českých filmů oproti minulému roku: „Výběr finalistů ze zaslaných 53 snímků nebyl vůbec lehký úkol. Celá škála filmů byla kvalitních a odrážela reálné činy,“ zhodnotila po vyhlášení vítězů Tereza Ramba.

Konečné pořadí vítězů vyhlásili zástupci MFF Karlovy Vary a zástupci Nespresso během úterní akce Czech Film Party. Krátký dokument o kakau obsadil třetí místo. “Tisíce kilometrů od nás, hluboko v buši, žijí lidé, kteří pěstují kakao. Jejich domácnosti žijí s méně než 160 korunami na den, kvůli chudobě musí zaměstnávat nejlevnější pracovní sílu – děti. Ke zlepšování jejich situace můžeme přispívat i my, zvyšováním povědomí nebo naší spotřebitelskou volbou,” prohlásil během slavnostního předávání autor dokumentu Stanislav Komínek. 

O zlepšení situace pěstitelů dlouhodobě usiluje systém Fairtrade, nejen vyšší výkupní cenou a fairtradovým příplatkem, ale i aktivním zapojování pěstitelů do nastavování standardů Fairtrade. Zařazení mezi finalisty potěšilo i Hanu Malíkovou, ředitelku Fairtrade Česko a Slovensko: „V týmu máme radost. Snímek upozorňuje na silná témata současného globálního světa, těžkou situaci pěstitelů, kteří kvůli velmi nízké výkupní ceně kakaa žijí v chudobě, musí využívat práci dětí a dokonce zde i dochází k únosům lidí z okolních států.“ 

Výzvou pro soutěžící bylo vytvoření krátkého filmu ve vertikálním formátu, typický například pro uživatele Instagramu. „Vertikální formát běžně nevyužívám. Při střihu jsem se musel zamýšlet nad jinou perspektivou, ve které více vynikne člověk, je to osobnější, ale hůře se ukazují souvislosti, okolní krajina nebo vkládají texty. Formát na výšku i krátký formát do tří minut byly pro mě příjemnou výzvou, celý příběh jsem musel zkusit vyprávět trochu jinak,“ zamýšlí se autor filmu Stanislav Komínek.

Do mezinárodní soutěže se přihlásilo téměř 1000 filmů ze 60 zemí světa. Zatímco náš snímek Ve stínu kakaovníku uspěl v českém lokálním kole a dostal se mezi tři nejlepší české filmy, úspěch slavili české filmy i v mezinárodním finále. Čeští tvůrci Jan Kellner a Nicolina Sterbet skončili na celkovém druhém a třetím místě mezinárodního kola soutěže, vyhlašovaného na filmovém festivalu v Cannes.

Plná verze dokumentu Ve stínu kakaovníku (22 minut) byla oceněna již dříve na Mezinárodním filmovém festivalu Agrofilm cenou za nejlepší zpracování mezinárodního tématu. Dokument se už vysílal ve hlavní státní slovenské televizi a čerstvě byl převzat do plánovaného vysílání v České televizi. 

O situaci na kakaových plantážích v západní Africe informoval kolega Stanislav Komínek osobním svědectvím také v reportáži Seznam TV nebo v reportáži pro pořad České televize Reportéři ČT. Z dokumentární cesty vznikla také výstava Cena kakaa.

150 100 Náš dokument o kakau ocenili na Mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech 2022-02-03