Překvapilo mě, jak Fairtrade pomáhá farmářům

Jednou z účastnic novinářské cesty za fairtradovými pěstiteli a pěstitelkami v Keni byla i Johana Bázlerová, která v roce 2020 založila instagramový profil „Jsem v obraze“. Ten kombinuje digitální tvorbu s prvky reportážní žurnalistiky a Johana jeho prostřednictvím informuje své vrstevníky o aktuálním dění. Během dvou let profil získal přes 170 tisíc sledujících a stal se zdrojem informací pro mnoho uživatelů napříč věkovými skupinami. Po návratu z Keni jsme Johaně položili pár otázek.

Jakým způsobem zapadá Fairtrade do konceptu „Jsem v obraze“? 

V rámci svého projektu „Jsem v obraze“ se zabývám aktuálními tématy, mezi kterými nechybí ani klimatická změna, udržitelnost a rovnost. Zdálo se mi logické zapojit Fairtrade do obsahu mého projektu, jelikož se tato témata prolínají a doplňují. Věřím, že podporou fair trade můžeme společně přispět ke zlepšení životů těch, kdo jsou nejvíce ohroženi klimatickými změnami, a současně pomoci k dosažení udržitelnosti a spravedlnosti.

Co pro tebe bylo během cesty za keňskými pěstiteli největším překvapením? Co nejzajímavějšího ses dozvěděla nebo zažila? 

Nejvíce mě zaujala spolupráce mezi Fairtrade a jednotlivými farmářskými komunitami v Keni. Do té doby jsem si nedokázala plně představit, jak podpora v praxi vypadá a jakými pozitivními dopady může být pro farmáře prospěšná. Překvapilo mě, jak Fairtrade pomáhá farmářům získat stabilní prodejní ceny, které jim umožňují plánovat do budoucna a investovat do své farmy. Rovněž jsem nevěděla, že certifikace Fairtrade zahrnuje také podporu v oblasti sociální spravedlnosti, díky čemuž mohou farmáři zlepšit své zemědělské praktiky a zlepšit tak své životní podmínky.

Má tvoje cesta za pěstiteli v tvém případě nějaký konkrétní dopad – na tvoje chování, uvažování apod.?

Rozhodně. Na produktech v obchodech jsem známku FAIRTRADE vyhledávala už dřív, ale myslím si, že teď jsem mnohem důslednější. Možnost vidět práci organizace osobně mi určitě pomohla lépe pochopit celý proces spolupráce mezi pěstiteli a Fairtrade. Když je možnost, snažím se volit možnost koupi produktu s touto certifikací.

Poznat Fairtrade na vlastní oči se spolu s Johanou, s námi a s neziskovou organizací Na mysli vydala i skupina novinářů a studentů a  to v rámci projektu Game on z programu DEAR Evropské komise.

Více o cestě do Keni a o Fairtrade z pohledu pěstitelů se dočtete také v Květinových novinách.

150 91 Překvapilo mě, jak Fairtrade pomáhá farmářům 2023-02-27