Přesvědčili jsme se s novináři a studenty o konkrétních dopadech klimatické změny na fairtradové pěstitele v Keni

Na začátku června jsme se vydali společně s neziskovou organizací Na mysli po stopách dopadů klimatické změny na fairtradové pěstitele v rámci evropského projektu Země na talíři – Hra o klima Climate Game On. Na cestu jsme se vydali se skupinou složenou ze studentů – ambasadorů projektu, Káťou a Petrem, influencerkou Johanou Bázlerovou z projektu @jsemvobraze a skupinkou českých a slovenských novinářů a novinářek (z Českého rozhlasu, Hospodářských novin, z lifestylového magazínu Heroine, online zpravodajství novinky.cz a slovenského deníku Pravda).

Během šesti dnů jsme navštívili dvě družstva pěstující kávu a farmu s fairtradovými květinami.

Naše první návštěva v Keni směřovala do fairtradového družstva Kibukwo Farmers’ Cooperative Society v pohoří Nandi. Podívali jsme se na dvě rodinné kávové farmy, jedna patří Viole Chameli, druhá Williamu Togomovi. A jak konkrétně zde dopadá klimatická změna? Viola kvůli stále čím dál vyšším teplotám vysazuje mezi kávovníky stromy, které je zastiňují a chrání před silným sluncem. William bojuje na své farmě s půdní erozí tím, že ve svazích buduje terasy. Oba také nahrazují své kávovníky novou, odolnější odrůdou vyšlechtěnou přímo v Keni.

Jako další jsme v Keni navštívili květinovou farmu Longonot Farm. Viděli jsme, jak úsporně nakládají s vodou a pro zavlažování používají uzavřený cyklus vody s přírodními metodami čištění. Dozvěděli jsme se také, jak na této farmě využili peníze z fairtradového příplatku – mimo jiné na vybudování porodnice, školky nebo počítačové učebny, ale také na nákup pozemku, aby mohli svým zaměstnancům nabídnout dostupné bydlení. Longonot Farm přitom prodá pouze 10 % svých růží za podmínek Fairtrade, poptávka po fairtradových květinách totiž zatím není dostatečná. Což je škoda: představte si, co všechno by tu dokázali, kdyby prodali s fairtradovým příplatkem mnohem více svých růží.

Na fotce s růžemi je pěstitelka Mary Ibei.

Protože jsou pro nás důležitá témata udržitelnosti a environmentálních dopadů našich nákupů, vzali jsme novináře v rámci naší cesty i na skládku ve čtvrti Dandora v keňském Nairobi, která patří k největším v Africe. Právě zde bohužel končí velké množství oblečení vyhozeného v Evropě.

Poslední zastávkou na naší cestě bylo kávové družstvo v oblasti Machakos. Viděli jsme nádherné scenérie a slyšeli velké příběhy. Třeba Josephu Matingi Mbithimu je 84 let. To je úctyhodný věk (má ale ještě staršího bratra, který stejně jako on pěstuje kávu). Na dotaz, kolik hodin denně pracuje na své kávové plantáži, prohlásil, že od rána do večera s přestávkou na oběd a – samozřejmě na kávu. Výkyvy počasí způsobené změnou klimatu mají často negativní vliv na úrodu pěstitelů. Fairtrade jim proto pomáhá najít i jiné zdroje příjmu, aby nebyli závislí jen na jediné plodině. Joseph tak vedle pěstování 600 kávovníků chová 3 krávy na mléko a včelaří. Kromě toho družstvo nedávno pořídilo jemu a dalším 400 členům z fairtradového příplatku 10 slepic.

Tato cesta se uskutečnila s finanční podporou Evropské unie. Za obsah textu je výhradně odpovědná organizace Fairtrade Česko a Slovensko, z. s. a nemusí nutně odrážet stanoviska Evropské unie.

150 114 Přesvědčili jsme se s novináři a studenty o konkrétních dopadech klimatické změny na fairtradové pěstitele v Keni 2022-10-19