Kategorie: Aktuality

Je nová obchodní politika EU dost férová?

Valdis Dombrovskis, výkonný viceprezident Evropské komise, představil 18. února novou obchodní politiku EU, která staví na třech hlavních pilířích: otevřenost, udržitelnost a sebevědomí. Hnutí fair trade uvítalo závazek „prosazovat hodnotové řetězce, které jsou cirkulární, zodpovědné a udržitelné“, ale s lítostí konstatuje, že neexistuje konkrétní návrh na uskutečnění této strategie.

Rozšířili jsme sortiment fairtradového zboží v ČR o květiny 

Přestože řezané květiny patří spolu s kávou, kakaem, banány a bavlnou mezi klíčové komodity, které mohou nést označení FAIRTRADE, na českém trhu byly (spolu s banány) až dosud tak trochu popelkou. Změnu přinesly teprve uplynulé měsíce, kdy čeští zákazníci dostali poprvé příležitost koupit květiny s touto etickou certifikací hned ve dvou obchodních řetězcích. Přinášíme rozhovor se zástupcem jednoho z nich s Tomášem Mylerem, vedoucím firemní komunikace Lidl Česká republika.

Změna ve vedení Fairtrade International

V době, kdy implementuje Fairtrade International novou globální strategii, přichází do jejího vedení 3 nové tváře. Lynette Thorstensen, která se v prosinci stala předsedkyní představenstva Fairtrade International, Nyagoy Nyong’o, která od konce ledna působí jako pověřená výkonná ředitelka systému Fairtrade, a Melissa Duncan, která od 8. února působí jako pověřená výkonná ředitelka Fairtrade International.

Odvrácená tvář afrických růží

Lidé ve východní Africe nemají z mnoha důvodů zrovna „ustláno na růžích“. Paradoxně přitom právě odsud pochází velká část řezaných růží, které se u nás prodávají. Zejména Keňa a Etiopie patří mezi květinové velmoci. Africké růže ale mohou mít i pichlavé trny.

Bez spravedlnosti v obchodování nebude ani klimatická spravedlnost

Před pěti lety byla podepsána Pařížská dohoda o omezení emisí skleníkových plynů. Fairtrade Česko a Slovensko spolu s dalšími organizacemi hnutí fair trade vyzývá při této příležitosti státy Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu, aby plnily své závazky vyplývající z Pařížské dohody a stanovily jako prioritu spravedlivé obchodní praktiky v globálních dodavatelských řetězcích, protože ty jsou nezbytné pro nastolení klimatické spravedlnosti.

Představujeme Strategii Fairtrade Česko a Slovensko na období 2021 – 2025

Nově publikovaný dokument Strategie Fairtrade Česko a Slovensko představuje kromě vize, poslání a hodnot organizace naše cíle pro nadcházející pětileté období. Strukturovali jsme je  celkem do tří cílových oblastí – první z nich se týká obchodu a spolupráce s partnery, druhá je zaměřena na osvětu a zvyšování povědomí o Fairtrade a poslední oblast se týká interních cílů organizace. 

Strastiplná cesta pandemií Covid-19 a zamyšlení nad nejbližší budoucností – rozhovor s Mary Kinyua, keňskou pěstitelkou květin

Mary Kinyua je prezidentkou Fairtrade Africa a manažerkou lidských zdrojů v keňské květinové farmě Oserian, která zaměstnává více než 4000 pracovníků. Pandemie nákazy Covid-19 byla pro pěstitele květin ve východní Africe nejnáročnější zkouškou, jakou dosud zažili. Mary Kinyua v rozhovoru vypráví o neocenitelném programu podpory, soudržnosti se zaměstnanci v těžkých dobách a o naději na lepší zítřky.

Středoameričtí pěstitelé kávy a kakaa, již nyní zasažení pandemií Covid-19 a změnou klimatu, hlásí další ztráty kvůli nebývalým hurikánům

Fairtradoví středoameričtí pěstitelé, jejichž káva a kakao byly na začátku listopadu poškozeny hurikánem Eta, jsou vystaveni riziku dalších těžkých ztrát. V Nikaragui se nedávno zastavila poslední bouře, hurikán Iota, který donutil desítky tisíc lidí opustit jejich domovy. Hrozí, že další bouře způsobí další devastaci komunit.