Zveme vás na nové webové stránky Fairtradových měst a škol

Kampaň Fairtradová města a školy funguje už více než 10 let a za tu dobu se do ní zapojilo celkem 66 subjektů. Náš koordinační tým ve Fairtrade Česko a Slovensko v posledním roce pracoval na redesignu kampaně a nových webových stránkách. Najdete zde nově přehledně aktuality, příklady dobré praxe i profily jednotlivých měst a škol.

„V roce 2019 jsme v týmu Fairtrade Česko a Slovensko plně převzali koordinaci kampaně. Vytváříme různé podklady pro zvyšování povědomí o životě pěstitelů i dopadech Fairtrade. Věnujeme se také vzdělávání, tam je naší posilou kolega Honza Jícha, který koordinuje vzdělávací aktivity a je hlavním kontaktem pro školy, popisuje novinky Stanislav Komínek, vedoucí kampaní Fairtrade Česko a Slovensko a doplňuje: Rozhodli jsme se také upravit grafickou identitu kampaně, aby víc odpovídala vizuálu Fairtrade International. Nový web je přehlednější a dobře funguje na počítači i v telefonu. Novinkou je na homepage také mapa, která přehledně ukazuje místa, kde se lidé do podpory fair trade systematicky zapojují.

Kampaň Fairtradová města a školy stojí na činnosti řídících skupin v regionech. Jednotlivá města nebo školy si vytváří ve svém místě tým, který se pravidelně schází k plánování aktivit. Ty se zaměřují především na zvyšování povědomí o životě pěstitelů a dopadech jejich zapojení do systému Fairtrade. Zároveň kladou důraz na podporu globálního vzdělávání a prodejů fairtradových výrobků.

Fairtradová města jsou mezinárodní iniciativou označování míst, kde se aktivně věnují fair trade. Cílem kampaně je podpořit pěstitele v zemích Asie, Afriky a Latinské Ameriky. V České republice byla kampaň zahájena v lednu 2011 a koordinovali jsme ji společně s neziskovou organizací NaZemi a Ekumenickou akademií Praha. Od roku 2019  jsme ji převzali pod naše křídla. Zapojení do kampaně školám a městům přináší vhled do fungování globalizované ekonomiky a vyjadřují tím odpovědnost vůči lidem ve světě i celé planetě. Aktuálně je u nás do kampaně zapojeno 49 škol a 17 měst. 

Nový web funguje na doméně www.fairtradovamesta.cz i www.fairtradoveskoly.cz.

Aktuální přehled podpory najdete na www.fairtradovamesta.cz/ke-stazeni.

150 71 Zveme vás na nové webové stránky Fairtradových měst a škol 2023-02-15