Ženy se učí převzít odpovídající roli v práci i doma

Více než polovinu pracovníků, kteří působí na květinových farmách s certifikací Fairtrade, tvoří ženy. O tom, jakou roli hraje Fairtrade ve zlepšování pracovní a společenské pozice žen, jsme hovořili se Susan Limisiovou, koordinátorkou Fairtrade pro problematiku genderu.

Na jaké obecné problémy ženy v zemích Afriky, Asie a Latinské Americe nejčastěji narážejí? 

Podle Světové zemědělské organizace tvoří ženy 43 procent pracovní síly v zemědělství. Mají ale ve srovnání s muži mnohem menší přístup k vlastnictví půdy, k informacím, k půjčkám nebo k odbornému vzdělávání a nedaří se jim prosazovat se do vedoucích, řídicích rolí. I proto se Fairtrade rozhodl soustavně pracovat s pěstitelskými komunitami a usilovat o genderovou rovnoprávnost.

Jak byste shrnula přínos Fairtrade konkrétně pro ženy, které pracují na květinových farmách?

Fairtradové květinové farmy jsou pro řadu venkovských žen v podstatě záchranným lanem – zajišťují jim výdělek, umožňují lepší život jejich rodinám, přispívají ke zvyšování jejich nezávislosti. Například podle studie, která v roce 2021 vznikla na ekvádorských fairtradových květinových farmách, mají ženy z těchto farem větší slovo, pokud jde o rozhodování o rodinných financích. Třetina z nich o rodinných financích spolurozhoduje, 38 procent dokonce rodinné finance přímo spravuje. 

Jakými konkrétními aktivitami toho Fairtrade dosahuje?

Spolupracujeme s družstvy a farmami na celé řadě aktivit, které mají k rovnosti pohlaví přispět. Jedním z nich je třeba program nazvaný Woman´s School of Leadership, který organizuje Fairtrade Africa a jehož cílem je rozvíjet manažerské a podnikatelské dovednosti žen. V Pobřeží slonoviny, kde s tímto programem začali, ho jen za rok 2019 absolvovalo 34 tisíc pěstitelek. Nedávno jsme ho pilotně vyzkoušeli také na květinových farmách v Etiopii a teď ho připravujeme pro keňské pěstitelky květin. 

I díky tomuto programu se v celém dodavatelském řetězci dostává do vedoucích pozic více žen. Mohu uvést konkrétní příklad: Addis Petrosová až do roku 2019 na květinové farmě Sher v Etiopii sklízela květiny ve sklenících, po absolvování programu teď pracuje jako účetní na obecním úřadu ve svém rodném městě a navíc se úspěšně pustila do chovu a prodeje drůbeže. 

Uvedla jste pozitivní příklad konkrétní ženy, kdybyste ale měla obecně říci, co považujete v oblasti genderu za největší úspěch Fairtrade, co by to bylo?

Nejspíš výbory pro gender. Iniciujeme na květinových farmách zakládání těchto výborů a školíme jejich členy a členky. Výbory pro gender pomáhají řešit základní genderové problémy, například genderově podmíněné násilí mezi zaměstnanci. Navíc slouží i jako platforma pro vzdělání a osvětu v otázkách genderu a rovnosti pohlaví a v diskusi o těchto tématech mohou být dobrým prostředníkem mezi zaměstnanci a vedením farem. 

Za další významný konkrétní úspěch považuji to, že mnoho družstev a farem prodlužuje délku mateřské dovolené a vytváří podmínky pro pracující matky, například jesle či školky přímo na pracovištích, tak aby matky mohly pečovat o své děti a přitom nepřišly o možnost výdělku.  

Pracovnice a pracovníci květinové farmy Longonot v Keni

Více o Fairtrade z pohledu pěstitelů fairtradových květin se dočtete také v Květinových novinách.   

Více o produkci květin v Africe a Latinské Americe a  problémy při jejich pěstování a jaký je přínos Fairtrade se dočtete  zde.

150 69 Ženy se učí převzít odpovídající roli v práci i doma 2023-03-02