Fairtrade zlepšuje práva a podmínky žen na květinových farmách

Nedávno zveřejněná studie zjistila, že Fairtrade na ekvádorských květinových farmách podporuje podmínky a práva žen na pracovišti i mimo něj. Průzkum naznačuje, že Fairtrade podporuje větší prosperitu, stabilní zaměstnání na plný úvazek, rovné mzdy, benefity a pracovní podmínky a také mateřskou dovolenou a služby péče o děti, které jsou ve venkovských oblastech Jižní Ameriky velmi vzácné.

Dr. Laura Raynoldsová, ředitelka Centra pro spravedlivý a alternativní obchod na Coloradské státní univerzitě, uvádí, že ze tří hlavních standardů používaných v ekvádorském květinovém odvětví, kterými jsou Fairtrade, Fair Trade USA a Rainforest Alliance/UTZ, má Fairtrade „nejvýznamnější vliv na genderové standardy“. Profesorka Raynoldsová ale upozorňuje, že v této problematice neexistuje rychlá náprava. „Fairtrade pomáhá prosazovat genderová práva a upevňování pozice žen, ale pro ženské pracovnice v Ekvádoru se jedná o velmi komplexní proces.“ 

Studie se zaměřuje na čtyři z deseti ekvádorských farem s certifikací. Ty dohromady zaměstnávají okolo 2300 lidí a mírně přes polovinu z nich tvoří ženy. Průzkum náhodného vzorku pracovníků naznačuje, že Fairtrade podporuje větší prosperitu, stabilní zaměstnání na plný úvazek, rovné mzdy, benefity a pracovní podmínky a také mateřskou dovolenou a služby péče o děti, které jsou ve venkovských oblastech Ekvádoru velmi vzácné. V porovnání s ostatními standardy „se organizace Fairtrade v průběhu let začala více zaměřovat na specifické formy znevýhodnění žen a jejich potřebu upevnění pozice, přijala jasnější důraz na genderovou problematiku a přijala jasnější genderový přístup ve svých interních aktivitách“. 

Klíčová zjištění studie

Rozhodování a znalosti:

Vzhledem k nedostatku jiných pracovních příležitostí nabízí fairtradové květinové plantáže ženám z venkovských oblastí pomoc, protože jim poskytují základní příjem a umožňují jejich rodinám nezabřednout v chudobě. Ženské pracovnice mají nad penězi větší kontrolu – třetina z nich se společně podílí na správě financí domácnosti a 38 % za ni samo zodpovídá, ačkoli mnohé ženy stále nemohou bez povolení manžela hledat práci a některé ženy jejich muži ani nenechají pracovat. Účastnice studie si vybavují, jak v generaci jejich rodičů „pracovali pouze muži… ženy si nemohly najít práci, ani když jejich děti hladověly“, ovšem nyní je pro svobodné i vdané ženy běžné, že pracují v květinovém odvětví a přispívají především na vzdělání svých dětí.

Organizace Fairtrade zvyšuje povědomí žen o jejich zákonných a pracovních právech, spravedlivém zacházení, firemních benefitech a politikách, boji proti sexuálnímu obtěžování a dalších formách násilí a pomáhá jim vymáhat tato práva na pracovišti i mimo něj, čímž zvyšuje jejich nezávislost. Standardy Fairtrade zakazují jakékoliv chování, které je sexuálně zastrašující, zneužívající nebo vykořisťující. Protože je u žen stále větší pravděpodobnost, že budou výrazně méně vzdělané než muži, podporuje hnutí fair trade vzdělávání dívek prostřednictvím financování škol a školení z fairtradového příplatku. Jedna z pracovnic ve středním věku objasňuje, jak důležité je vzdělání pro to, aby se něco změnilo. Odkazuje při tom na vlastní zkušenost s nedávným dokončením střední školy: „Všechno se změnilo, rozumím věcem. To mi dodalo schopnosti a svobodu. Mám více příležitostí.“ Jiná žena vysvětluje: „Školení nám pomáhají dozvědět se něco o svých právech, porozumět věcem a získat názor.“

V některých případech ovšem zbývá k plnému posílení pozice žen a získání důstojnosti ujít ještě dlouhou cestu. Objevují se také hlášení, podle kterých ženy nemohou působit v pracovních výborech kvůli manželským a domácím povinnostem nebo jednoduše proto, že si to jejich manžel nepřeje. Stále dochází k sexuálnímu obtěžování a domácímu násilí a mnohé ženy konkrétní případy nejsou ochotné hlásit nebo o nich mluvit, protože na boj proti špatnému zacházení rezignovaly nebo se obávají pomsty. Organizace Fairtrade International se těmto konkrétním zjištěním věnuje v souvislosti se svou politikou ochrany a s postupy vztahujícími se na děti a ohrožené dospělé osoby.

Benefity z fairtradového příplatku:

Na rozdíl od mnoha jiných květinových plantáží nabízí fairtradové květinové plantáže mateřskou dovolenou, umožňují ženám pracovat i tehdy, když už mají děti, a poskytují péči o děti a předškolní zařízení, bez nichž by měly ženy se zaměstnáním problém.

Kromě toho zakazuje Fairtrade těhotenské testy při najímání pracovnic a rozvazování pracovního poměru s těhotnými pracovnicemi, což jsou v ekvádorském květinovém odvětví běžné postupy. Těhotné a kojící ženy také nesmí používat nebezpečné chemikálie, dezinfikovat skleníky a podílet se na rizikových pracovních úkolech.

Ženy jsou proporcionálně zastoupeny v komisích pro fairtradový příplatek, které rozhodují o využití tohoto příplatku. Pozice v komisi zvyšuje jejich znalosti a sebevědomí, vůdčí schopnosti a dovednosti v oblasti účetnictví a projektového managementu. Ženské respondentky s doplněným vzděláním hovoří sebevědomě. „Členství v komisi pro fairtradový příplatek mi hodně přineslo. Nejprve jsem se toho hodně bála, ale spoustu jsem se toho naučila. Teď dokážu sama plánovat projekty a dohlížet na ně, dokonce i na jejich rozpočet.“ Tato žena ale zmiňuje i manželské obtíže, které jí členství v komisi způsobilo, a zdůrazňuje tak cenu, kterou mohou ženy zaplatit, když vyhledávají nové příležitosti.

Velká většina žen uvádí, že ony i jejich rodiny měly z projektů financovaných z příplatku prospěch: 96 % se dostalo ke vzdělávacím programům, 89 % využilo zdravotnické služby, 69 % využilo dentální služby a 60 % si vzalo půjčku s nízkým úročením. Ženské pracovnice a jejich děti mají vyšší pravděpodobnost, že se dostanou do vzdělávacích programů, a na dvou fairtradových plantážích snižují prádelny financované z příplatku množství práce, které musí ženy zvládnout o víkendech.

Mzdy a pracovní podmínky:

Pracovníci na květinových farmách dostávají rovné mzdy, a ačkoli ženy mívají nižší platy, neplyne z reportu žádný vztah mezi pohlavím a mzdou. Účastníci výzkumu uvedli, že jejich výdělky jim umožňují kupovat si zdravější jídlo, investovat do vzdělávání dětí, koupit si nábytek nebo renovovat bydlení. Většina domácností ale stále spoléhá na další příjem z farmaření nebo drobného vlastního podnikání.

Standardy Fairtrade jsou v oblasti zneužívání pracovní síly, které je v květinovém odvětví běžné, přísnější než ekvádorské zákony. Pracovníci mají písemné smlouvy, mzdy vyplácené v přesně stanovené datum a právní nároky. Na rozdíl od mnoha necertifikovaných plantáží musí být práce přesčas dobrovolná a za 50% příplatek. 78 % účastnic průzkumu uvedlo, že se současnou prací na plantáži s certifikací Fairtrade jsou spokojenější než ve svém předchozím zaměstnání. „Pracovala jsem na jiných květinových farmách a nejde to vůbec srovnávat… Na poslední farmě jsme museli zůstávat do pozdních hodin, abychom práci dokončili, a nedostávali jsme příplatek za přesčasy. Moje sestra pracuje na jiné farmě a platí jí se zpožděním, chtěla by pracovat tady.“

Covid-19 způsobuje ekvádorským květinovým farmám krušné časy

Tento výzkum byl proveden před vypuknutím pandemie onemocnění covid-19, která má na ekvádorské květinové odvětví devastující dopad. Téměř 30 000 lidí přišlo o práci a pandemie ohrožuje pokrok, kterého se dosáhlo na fairtradových květinových farmách. Nyní ještě více než dříve nabádáme, by si lidé kupovali fairtradové květiny a nadále podporovali práci, která umožňuje posilování pozice žen v květinovém odvětví.

(originál zde)

150 72 Fairtrade zlepšuje práva a podmínky žen na květinových farmách 2021-03-14