Strmý nárůst cen banánů tvrdě dopadá na pěstitele. Silvia Campos z Fairtrade Int. vysvětluje, proč tomu tak je.

Banány jsou nesporně nejoblíbenějším ovocem na světě. A při odhadované exportní hodnotě sedm miliard dolarů ročně jsou také pravděpodobně jedním z nejdůležitějších druhů ovoce, protože tvoří základní stavební kámen ekonomiky mnoha zemí. Pro více než 450 milionů lidí po celém světě jsou banány a zeleninové banány (plantainy) klíčovou plodinou. 

Ovšem na pozadí raketově narůstajících nákladů na obalové materiály a hnojiva v kombinaci s ekonomickými důsledky klimatické krize, epidemie covidu-19 a boji proti chorobám, jako je Fusarium TR4, se pěstitelé banánů dostávají pod narůstající finanční tlak ohrožující jejich živobytí, udržitelné zemědělské postupy i potravinovou bezpečnost.

V polovině ledna proto ministři zemědělství sedmi latinskoamerických zemí pěstujících banány důrazně podpořili pěstitelé banánů a vyjádřili zásadní znepokojení nad strmým nárůstem cen. Ten si vybírá daň na drobných pěstitelích, venkovských komunitách i životním prostředí. Jejich apel byl první svého druhu a byl zcela výjimečný. Nejenže vrhl přímé světlo na probíhající cenovou krizi dopadající na pěstitele banánů, ale zároveň vyzdvihl zásadní povinnosti sdílené všemi aktéry v banánovém dodavatelském řetězci. Abychom lépe pochopili, jak strmý nárůst cen ovlivňuje pěstitele banánů, hovořili jsme se Silvií Campos Malpartidou, expertkou a globální produktovou manažerkou pro banány Fairtrade International.

Silvia Campos Malpartida
Řekněte nám něco o tom, co se aktuálně děje a proč jsou pěstitelé banánů situací znepokojeni? 

Pěstitelé jsou nyní konfrontování se strmými nárůsty cen, které vyvolává pokračující krize dodavatelských řetězců a stupňující se náklady nejen na hnojiva. Cenová navýšení zásadně ovlivňují ceny služeb při pěstování banánů a jak pěstitelé, tak vývozci napříč Latinskou Amerikou, Karibskou oblasti a západní Afrikou potvrdili nárůsty cen obalových materiálů, hnojiv, palet, plastů, vnitrostátní přepravy a celních poplatků. 

To vše se stává problémem v okamžiku, kdy se částky vyplácené dovozci a prodejci zvýší, ale ne dostatečně. Na snižování globálních cen byl tlak už dříve, protože mnozí maloobchodníci bojují proti konkurenci nízkou cenou banánů a používají tuto plodinu jako hlavní ztrátový produkt, který má do jejich obchodů přilákat zákazníky. V důsledku toho pak s dodavateli vyjednávají nižší ceny. A ty pak zdaleka nepokrývají nárůst nákladů na výrobu a vývoz. Znamená to tedy, že toto břemeno nesou na svých bedrech pěstitelé. A to pro tisíce pěstitelů není únosné a jejich živobytí v důsledku toho visí na vlásku. 

Jaké to má dopady na živobytí pěstitelů?

Cenový tlak tlačí pěstitele a exportéry do kouta a ve výsledku ohrožuje ziskovost či dokonce celkovou životaschopnost produkce banánů. Banánové odvětví je zdrojem zaměstnání a příjmů pro více než 800 000 rodin napříč zeměmi Latinské Ameriky a Karibiku. V konečném důsledku reálně hrozí, že rodiny přijdou o své farmy a v regionech, kde není mnoho jiných pracovních alternativ, se rozšíří nezaměstnanost. V sedmimiliardovém odvětví to může být zásadní problém.   

Proč Fairtrade vyzývá firmy, aby přispěly k pozitivní změně?

Ve Fairtrade chceme, aby závazky maloobchodníků a nákupčích v oblasti udržitelnosti byly v souladu se skutečnými změnami ve způsobu, jakým jsou stanovovány ceny banánů a jak se s nimi obchoduje. Pokud nejsou pěstitelům vypláceny férové ceny, které berou v potaz veškeré ekonomické, sociální a environmentální náklady, pak žádným závazkům nákupčích a maloobchodníků ohledně udržitelnosti jednoduše nelze věřit. Pěstitelé nemohou nést nepřiměřenou zátěž zvyšujících se výrobních nákladů sami – to není obhajitelné a spravedlivé. 

Co dělá Fairtrade na podporu pěstitelů banánů? 

Ve Fairtrade stanovujeme minimální výkupní cenu, která musí být pěstitelům vyplacena za balení banánů (vážící cca 18 kilogramů), plus navíc 1 dolar jako fairtradový příplatek. Fairtradové ceny a další požadované smluvní podmínky poskytují pěstitelům stabilitu po celý rok a usnadňují jim zvládání změn na trhu. 

Kromě toho pracujeme s pěstiteli a obchodními partnery na dosažení důstojných příjmů. Pro pracovníky na banánových plantážích jsme stanovili požadavek, aby jim vyplácely alespoň 70 % platu považovaného za důstojný příjem v jejich zemi  – a to i v případě, že je v jejich zemi minimální mzda nižší. Přestože svým dílem budou muset přispět i ostatní aktéři v dodavatelském řetězci, může se nyní až 30 % prostředků z fairtradového příplatku určeného pro pracovníky vyplácet přímo jim na zvýšení jejich příjmů. Také uskutečňujeme programy, které poskytují pěstitelům podporu v produktivitě, úrodnosti půdy, odolnosti vůči klimatu a dalších.

Co mohou udělat spotřebitelé?

Pokračovat v nakupování fairtradových banánů (V ČR dostupných např. v Kauflandu nebo u online prodejce Country Life, pozn. redakce). Ale také požadovat férové obchodní podmínky od maloobchodníků nejen za banány, které nakupují, ale i za další regionální či dovážené zboží. 

Banány mají v systému Fairtrade své speciální postavení. První fairtradový banán se prodal před 25 lety. A bojem za sociální spravedlnost v celosvětovém obchodu s banány chceme zajistit dalších 25 let férovosti.

Více k tématu

Zdroj článku

150 90 Strmý nárůst cen banánů tvrdě dopadá na pěstitele. Silvia Campos z Fairtrade Int. vysvětluje, proč tomu tak je. 2022-02-08