Spravedlivá odměna? Ano, Fairtrade je ale mnohem více

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
všem nám přeji, aby nadcházející rok přinesl mnoho pozitivních zpráv, inspirující prostředí v práci i ve veřejném prostoru a klid pro čas s blízkými. I přesto, že některé věci přímo ovlivnit nedokážeme, na své bezprostřední okolí a chování vliv máme.

Pro Fairtrade Česko a Slovensko bude rok 2024 určitě zajímavý. Věřte nevěřte, před 20 lety vznikla naše organizace, původně pod názvem Asociace pro fair trade. 20 let! To je velké výročí a během roku se tomuto tématu budeme v našich aktivitách průběžně věnovat. Můj velký obdiv a poděkování patří všem, kteří se na životě a chodu organizace podíleli a podílí. Stejně tak i všem, kterým není lhostejný jak původ potravin a zboží, tak životy pěstitelů  stojících u jejich vzniku. Jsem rád, že Fairtrade je spotřebiteli, obchodníky, firmami, ale i vzdělavateli, studenty a neziskovými organizacemi vnímán jako nositel důležitých témat. 

Fairtrade totiž není jen o spravedlivé odměně. Svým přístupem zvyšuje odolnost pěstitelů vůči krizím a zesiluje jejich hlas. Kromě klimatické změny, pandemie, válečných konfliktů a jejich dopadů se objevují i další témata. Například ve světle aktuálně často probíraných regulací a směrnic EU je důležité nezapomínat na drobné pěstitele, na které zákonitě nová pravidla dopadnou. Ať již jde o nařízení o odlesňování nebo o dodržování lidských práv v dodavatelských řetězcích. I zde bychom měli být  spravedliví a Fairtrade je v tomto ohledu dobrým partnerem. Nejen pro pěstitele, ale také pro obchodníky. Toto bude, jistě nejen pro nás, jedno z důležitých témat nového roku. 

Čeká nás  také  uvedení nového dokumentu z naší produkce, tentokrát o fairtradové kávě a jejích pěstitelích. Osobně se těším jako vždy na tradiční Férovou snídani ale i na další  spolupráci se všemi, pro které je Fairtrade sice jen jedním, ale zároveň důležitým krokem k lepší budoucnosti, ochraně lidských práv a životního prostředí.  

Těšíme se na spolupráci a přeji nám všem šťastný, úspěšný a férový rok 2024. 

Lubomír Kadaně, ředitel Fairtrade Česko a Slovensko

150 69 Spravedlivá odměna? Ano, Fairtrade je ale mnohem více 2024-01-10