Působíme na nové doméně fairtrade.cz

Možná jste zaregistrovali, že naše webové stránky nově běží na doméně fairtrade.cz. Tato zjednodušená doména nám usnadní do budoucna propagaci a věříme, že budeme pro řadu partnerů a podporovatelů lépe dohledatelní. Do loňského roku jsme působili na www.fairtrade-cesko.cz.

Jsme nevládní nezisková organizace, která sdružuje organizace a fyzické osoby zabývající se podporou myšlenky fair trade, tedy spravedlivého obchodu. V České republice působíme od roku 2004, původně pod názvem Asociace pro fair trade, která byla později přejmenována na Fairtrade Česko a Slovensko. Zakládající členové (Ekumenická akademie, Společnost pro fair trade – dnes NaZemi a Jeden Svět, o.p.s.) založili Fairtrade Česko a Slovensko, aby tím přispěli k podpoře myšlenky fair trade a prodeje fairtradových výrobků v České republice. Na Slovensku působíme od roku 2014. Naši strategii na období 2021-2025, kde se prolíná naše poslání posilovat postavení pěstitelů a pracovníků ze zemí globálního Jihu tím, že podporujeme a propagujeme etické obchodování, a to ve spolupráci s obchodníky a dalšími firmami, se státní správou a samosprávou a s občanským sektorem naleznete zde.

150 79 Působíme na nové doméně fairtrade.cz 2021-04-06