Nová studie ukazuje, že systém Fairtrade u certifikovaných pěstitelů kakaa zvyšuje životní úroveň

Nová studie životní úrovně rodin pěstitelů kakaa ukazuje, že systém Fairtrade zvyšuje jejich příjmy a v průměru umožňuje zvyšovat výdaje pěstitelů na základní potřeby o 9 až 14 %. Studie poukázala také na významně vyšší investice do vzdělávání mezi fairtradovými pěstiteli. Data rovněž prokazují, že pěstitelé z nejchudšího prostředí mají z certifikace Fairtrade největší prospěch. Jejich příjem z pěstování kakaa je o 69 % vyšší než u jejich necertifikovaných kolegů.

Studie z roku 2021 „Účinky Fairtrade na zabezpečení potravin a životní úrovně pěstitelských domácností: Insights from Côte d’Ivoire“ od Isabel Knöβlsdorfer z německé Univerzity Goettingen a jejích spolupracovníků analyzovala data z 500 náhodně vybraných domácností pěstitelů kakaa na Pobřeží slonoviny. Rovnoměrně byli zastoupeni členové fairtradových družstev a necertifikovaní pěstitelé.

Pobřeží slonoviny je největším světovým producentem kakaa a navzdory světové oblibě čokolády zůstává jeho pěstování pro tamní pěstitele velmi nejistým způsobem obživy. Výsledky studie ukázaly, že kakao je jednoznačně nejdůležitějším zdrojem příjmu pro většinu zkoumaných domácností a představuje v průměru 76 % celkových příjmů domácnosti.

Anne-Marie Yao, regionální manažerka Fairtrade Africa, k výsledkům studie uvedla: “Potvrzuje se, že Fairtrade znamená více peněz pro nejchudší certifikované pěstitele kakaa, které mohou vynaložit na základní věci nad rámec obstarání každodenního jídla. Vydělávat dostatek peněz na to, abychom si mohli dovolit vzdělání a zdravotní péči, je něco, co všichni považujeme za samozřejmost, je to zásadní podmínka, abychom mohli žít důstojně.“

Studie Isabel Knöβlsdorfer rovněž zaznamenala významně vyšší investice do vzdělávání mezi fairtradovými pěstiteli. Toto zjištění přispívá k obrazu toho, jak systém Fairtrade přispívá ke vzdělávání dětí. Standardy Fairtrade zakazují dětskou práci a investice z fairtradového příplatku podporují zvyšování povědomí o právech dětí a lze z nich platit školné nebo renovovat školní budovy.

Studie byla vytvořena podle nového přístupu, který se zaměřuje na to, za co domácnosti utrácejí peníze. Autoři tak posoudili dopad systému Fairtrade na životní úroveň, nejen na příjem domácnosti. Podle údajů z výzkumu existují významné rozdíly ve způsobu, jakým pěstitelé utrácejí své příjmy, v závislosti na úrovni jejich příjmů. Nejchudší zemědělci investují do uspokojování základních potřeb, jako je bydlení a oblečení. O něco bohatší domácnosti již utrácejí více i za vzdělávání a dopravu.

Díky vyšším příjmům utrácejí certifikovaní fairtradoví pěstitelé podstatně více (18 %) za nepotravinářské potřeby pro domácnost než ti, kteří nejsou certifikováni. Dále investují do vzdělávání pro své děti (o 33 % více), dopravy (o 28 % více) a volného času / socializace (o 12 % více) než jejich protějšky, což naznačuje vyšší kvalitu života certifikovaných pěstitelů. Vyšší příjmy mají díky vyšším výnosům z plodin, a to díky lepšímu přístupu k technologiím a zemědělskému vzdělávání plynoucím z certifikace.

Lépe organizovaná družstva jsou výhodnější pro všechny pěstitele s certifikací i bez ní, ale čistý účinek certifikace je větší u méně majetných družstev. Pozitivní dopad Fairtrade na výnosy je u těchto družstev větší. Mezitím další externí výzkum založený na stejném souboru dat, který vypracoval Jorge Sellare a kol., ukazuje, že Fairtrade vede k výrazně vyšším sklizním z kakaa (zvýšení o 13 až 21 %, v závislosti na typu družstva). Výsledkem je vyšší příjem a o 18 % vyšší životní úroveň pro pěstitele kakaa.

Studie: Účinky Fairtrade na zabezpečení potravin a životní úrovně pěstitelských domácností: Insights from Côte d’Ivoire

Zdroj kráceného článku

150 70 Nová studie ukazuje, že systém Fairtrade u certifikovaných pěstitelů kakaa zvyšuje životní úroveň 2021-07-27