Neziskové organizace ze zemí Visegrádské čtyřky budou spolupracovat na podpoře konceptu Fairtrade

Brno, 6. 11. 2018 — Fairtrade Česko a Slovensko (CZ/SK), Fundacja „Koalicja Sprawiedliwego Handlu” – Fairtrade Polska (PL), Nadácia Integra (SK) a Association of Conscious consumers (HU) budou spolupracovat na podpoře konceptu Fairtrade ve všech čtyřech středoevropských zemích. Zástupci zmíněných organizací to oznámili u příležitosti již čtvrté Národní fairtradové konference, která se koná dnes v brněnském Impact Hubu.

„Globální tržby za prodej fairtradových výrobků rostou a v loňském roce poprvé překročily hranici 8 miliard euro. Stejně tak se zvyšuje zájem o udržitelnou spotřebu mezi zákazníky. Ve 150 zemích světa je dnes k dispozici více než 30 tisíc výrobků s certifikací Fairtrade,“ říká Hana Malíková, ředitelka Fairtrade Česko a Slovensko. Mezi nejžádanější fairtradové produkty patří káva, kakao, čokoláda, čaj, banány či bavlna. Nabídka v regionu střední Evropy je ale v porovnání se zeměmi západní Evropy stále relativně malá.

Trendy mezi spotřebiteli jsou však povzbudivé. Podle již zmíněného průzkumu Eurobarometer jsou lidé ve stále větší míře připraveni zaplatit za fairtradové výrobky více. 33 % Čechů, 29 % Slováků a 25 % Maďarů a Poláků by bylo ochotno zaplatit o 5 až 10 % vyšší cenu za výrobky s touto certifikací. Zároveň však platí, že je potřeba zvyšovat povědomí o známce Fairtrade – v roce 2015 ji znalo jen 21 % Čechů, 20 % Slováků, 11 % Poláků a 10 % Maďarů. „V ČR jsme v roce 2017 vlastním průzkumem zjišťovali povědomí o fairtradových výrobcích. Výsledky vyznívají optimističtěji než zjištění Eurobarometeru. Podle dat z dubna 2017 o fairtradových výrobcích někdy slyšelo 35 procent české populace,“ doplňuje Hana Malíková.

Stále relativně malé povědomí o Fairtrade v regionu střední Evropy je jeden z důvodů, proč se neziskové organizace zabývající se podporou udržitelné spotřeby a konceptu Fairtrade dohodly na spolupráci. Společně chtějí přispět k větší propagaci myšlenky spravedlivého obchodu, fairtradových výrobků i výrobců a obchodníků, kteří jsou do systému Fairtrade zapojeni. V každé zemi bude probíhat např. online kampaň před oslavou Světového dne pro fair trade, uskuteční se rovněž několik kulatých stolů s klíčovými aktéry a každá země zorganizuje tiskovou konferenci, na níž bude informovat o novinkách z oblasti fair trade.

Národní fairtradová konference se zaměřila na podporu Fairtrade v regionech

Samotné Národní fairtradové konference se dnes účastnilo více než 100 zástupců Fairtradových měst, škol a církevních sborů. Téma letošní konference znělo „Hledíme společně do budoucna“, klíčovým tématem tedy byla budoucí spolupráce mezi jednotlivými subjekty a také hledání efektivních nástrojů podpory Fairtrade v regionech. Celá akce byla zaměřena velmi prakticky a byla postavena na sdílení zkušeností, propojování aktivních lidí a sdílení dobré praxe ve fairtradových kampaních.

150 113 Neziskové organizace ze zemí Visegrádské čtyřky budou spolupracovat na podpoře konceptu Fairtrade 2021-02-26