Neziskové organizace oslovují kandidáty do EP s kampaní za udržitelnější výrobu a spotřebu

Praha, 16. 4. 2019 — Představitelé občanské společnosti spustili komunikační kampaň, jejímž cílem je oslovit kandidáty, kteří se v květnových volbách do Evropského parlamentu budou ucházet o mandát europoslance, a přesvědčit je, aby se během svého volebního období – tedy do roku 2024 – zasadili o evropskou legislativu, která podporuje udržitelnou výrobu a spotřebu a spravedlivý obchod.

Ve snaze připomenout evropským politikům význam udržitelnosti jak pro zdraví a základní sociální zajištění lidí, tak pro ochranu životního prostředí, se spojilo pět nadnárodních sítí občanských aktivistů: Fair Trade Advocacy Office (FTAO), IFOAM EU (zastřešující evropská organizace pro podporu bio potravin a bio zemědělství), CIDSE (mezinárodní uskupení katolických organizací podporujících sociální spravedlnost), RIPESS-Europe (evropská síť pro podporu solidární ekonomiky) a ECOLISE (evropská síť sdružující komunitní aktivity zasazující se o udržitelnost a ochranu klimatu). Za Českou republiku se na kampani podílí Fairtrade Česko a Slovensko.

Tyto organizace například společně vytvořily fiktivní vydání novin „The Fair Times“ z roku 2024, které uvádí řadu konkrétních příkladů, čeho by bylo možné dosáhnout, pokud EU přijme opatření podporující ekologickou a sociální udržitelnost, a to v různých oblastech: v bio zemědělství, v etickém financování, na poli lokálních komunitních aktivit či v oblasti veřejných zakázek. Zabývá se také tím, jak řešit nerovnováhu jednotlivých článků dodavatelských řetězců, podporovat společensky prospěšné podnikání či jak urychleně zabránit drancování přírodních zdrojů a snižování biodiverzity.

„Evropské volby jsou jednou z příležitostí, jak na sociální a environmentální problémy upozornit ty, kdo budou o dalším směřování EU v následujících letech spolurozhodovat. Proto kandidáty do EP za ČR v rámci kampaně oslovíme s informacemi, jak by mohli, pokud budou zvoleni, přispět k posilování udržitelné výroby a spotřeby,“ vysvětluje Hana Malíková z Fairtrade Česko a Slovensko.

150 100 Neziskové organizace oslovují kandidáty do EP s kampaní za udržitelnější výrobu a spotřebu 2021-02-26