MDŽ: Nová studie Fairtrade Foundation upozorňuje na stále přetrvávající nerovnosti mezi muži a ženami v komunitách globálního Jihu

Praha, 5. března 2020 – Posilování postavení žen je jedním z cílů systému Fairtrade. U příležitosti mezinárodního dne žen, který u nás poněkud zprofanovala desetiletí socialismu, ale který je důležitou připomínkou potřeby rovnoprávnosti mezi muži a ženami, proto i Fairtrade upozorňuje na to, že ženy by měly mít spravedlivý podíl na rozhodování v komunitách, kde žijí. Palčivý problém je to často právě v zemědělských regionech globálního Jihu, kde přetrvává tradiční rozdělení rolí, ženy dostávají za práci méně peněz než muži a méně často vlastní půdu.

„Podle poslední studie Fairtrade Foundation například v Pobřeží slonoviny odvádějí ženy 68 procent práce na kakaových farmách. Ta zahrnuje činnosti jako sázení a sklizeň, kvašení, sušení či balení kakaových bobů. Další povinnosti pak mají v domácnostech. Přesto mají tamní ženy méně práv než muži a dostávají za svou práci o polovinu peněz méně než muži, a to pouze přibližně půl dolaru denně. To je částka, která je podle Světové banky za hranicí extrémní chudoby. Podle této studie také pouze 25 procent žen pěstitelek vlastní půdu přímo a navíc mají menší a tedy méně výnosné pozemky,” popisuje Hana Malíková, ředitelka Fairtrade Česko a Slovensko.

Podle předchozích statistik Fairtrade International z roku 2016 celosvětově čtvrtinu pěstitelů a najatých dělníků tvoří na certifikovaných fairtradových farmách ženy (jedná se o cca 415 000 žen). Většina z nich pěstuje kávu a čaj a pochází z Afriky a Středního východu.

Mezi zaměstnanci na fairtradových plantážích a farmách (tedy lidmi, kteří nejsou vlastníky půdy, ale placenou pracovní silou) tvoří ženy téměř polovinu (49 procent). Největší podíl ženské práce představuje výroba sušeného ovoce, květin a sportovních míčů. Téměř devadesát procent žen zaměstnaných na fairtradových farmách pracuje na čajových plantážích (62 procent) a květinových farmách (27 procent).

Jak Fairtrade podporuje rovnost?

 • Fairtrade se snaží posílit pozici žen v zemích globálního Jihu, udělat z nich aktivní hybatelky pracovního i rodinného života v jejich komunitách a nabourávat zažitá klišé o rozdělení rolí mezi muži a ženami.
 • Systém Fairtrade například zaručuje, že těhotné ženy nemohou být vyhozeny z práce, snaží se o to, aby ženy měly rovný hlas při jednání rozhodujících orgánů družstev či plantáží.
 • Ženy se často zapojují do dalšího vzdělávání pěstitelů a získávají tak i příležitost vstupovat do vedoucích rolí. Například konkrétně „Africkou školou leadershipu žen“,
  kterou organizuje Fairtrade, prošlo již více než 1000 žen a přes 200 mužů z Pobřeží slonoviny.
 • Standardy Fairtrade také jasně požadují, aby měla pěstitelská družstva strategii na zlepšování postavení znevýhodněných skupin v rámci komunity, což vedle mladých lidí bývají často právě i ženy

Fairtrade zahrnuje:

 • Větší zapojování žen do reprezentace certifikovaných družstev
 • Rovnost příležitostí pro muže a ženy prostřednictvím standardu pro nájemnou práci
 • Osvětu o a ochranu před specifickým násilím na ženách
 • Na politické rovině Fairtrade požaduje zohledňování práv žen a posilování jejich postavení v národních i evropských politikách (především rozvojová, obchodní a zahraniční politika).
 • Posilování kapacit žen pro vedoucí role v družstvech

150 47 MDŽ: Nová studie Fairtrade Foundation upozorňuje na stále přetrvávající nerovnosti mezi muži a ženami v komunitách globálního Jihu 2021-02-26