Lépe řízená fairtradová družstva více profitují ze systému Fairtrade

Fairtrade International zveřejnila zprávu o průběžných výsledcích svého Západoafrického programu Fairtrade pro kakao. Ten byl spuštěn v polovině roku 2016 s cílem posílit fairtradová kakaová družstva v Ghaně a Pobřeží slonoviny, pomoci jim dosáhnout vytvoření dlouhodobých obchodních vztahů a v důsledku toho i důstojných příjmů pro pěstitele. Program vychází z toho, že když jsou pěstitelská družstva lépe řízená a více zaměřená na své členy, představují udržitelnější obchodní partnery a přispívají k vyšším příjmům pěstitelů.

Úvodní zpráva popisuje zjištění vycházející z auditních dat organizace Fairtrade a také z průzkumu z let 2018 a 2019, který byl proveden mezi managementem družstev a jeho členy – pěstiteli.

Zpráva nám poskytuje zpětnou vazbu, díky níž můžeme vidět, která družstva posilují a kterým je potřeba věnovat více pozornosti, ať už v podobě školení, konzultací, propagace nebo jinak,“ uvedl Edward Akapire, vedoucí Fairtrade Africa pro západoafrický region, který zde program implementuje.

Západoafrický program Fairtrade pro kakao poskytuje družstvům s certifikací Fairtrade a jejich členům školení, koučing a poradenskou podporu. V roce 2019 se těchto školení zúčastnilo více než 34 000 osob, což je oproti předchozímu roku nárůst o 32 %. Všechna družstva prochází školením týkajícím se standardů Fairtrade, kde se probírají i oblasti, jako je demokratické rozhodování o využití fairtradového příplatku, spravedlivě nastavené smlouvy a další. Zpráva také obsahuje data z podskupiny přibližně 30 družstev z Pobřeží slonoviny, která obdržela intenzivní a individuální balíček služeb přizpůsobený jejich specifickým potřebám. Součástí byla doplňující školení na téma řízení, finančního managementu, osvědčených zemědělských praktik, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, genderových práv nebo diverzifikace příjmu či plodin.

Mezi klíčová zjištění zprávy patří:

  • Kakaová fairtradová družstva v Pobřeží slonoviny, která se zúčastnila intenzivní podskupiny, prodala vyšší objemy fairtradového kakaa a měla vyšší procento tržeb uskutečněných za podmínek Fairtrade než ostatní kakaová fairtradová družstva. Mezi podmínky Fairtrade patří garantovaná minimální cena, pokud je vyšší než tržní cena, a fairtradový příplatek vyplácený nad rámec výkupní ceny.
  • Manažeři družstev uvedli, že členové jejich družstev mají vyšší úroveň znalostí v pěti klíčových oblastech včetně dobrého řízení a managementu a dodržování standardů Fairtrade (zde se agregované skóre zvýšilo z 88 % v roce 2018 na 93 % v roce 2019).
  • Téměř 9 z 10 družstev uvedlo, že podniklo alespoň jeden krok vycházející ze školení, kterým prošli v rámci programu – například zorganizovali školení pro své vlastní členy, vytvořili strategický plán nebo posílili své řídicí procesy.

Zpráva dává tato zjištění do souvislosti s premisou Západoafrického programu Fairtrade pro kakao, podle níž ty producentské organizace, které jsou silnější v oblasti managementu, dobrého řízení a schopnosti reagovat na potřeby svých členů z řad pěstitelů, jsou odolnějšími a lepšími obchodními partnery. To v důsledku zvyšuje jejich prodeje za podmínek Fairtrade a umožňuje pěstitelům přibližovat se k hranici důstojného příjmu.

Několik zjištění uvedených ve zprávě také zdůrazňuje přetrvávající výzvy jak pro organizaci Fairtrade, tak pro odvětví kakaa jako takového. Patří mezi ně mimo jiné potřeba zvýšit ekonomický vliv pěstitelů a pokračovat v posunu k rovnoprávnosti žen v družstvech i v komunitách.

 

150 100 Lépe řízená fairtradová družstva více profitují ze systému Fairtrade 2021-02-26