Kvůli rostoucímu ekonomickému a klimatickému tlaku na pěstitele zvyšuje Fairtrade minimální cenu kávy

Kvůli sílícím dopadům klimatických změn a rostoucí nestabilitě světové ekonomiky organizace Fairtrade zvyšuje minimální cenu kávy. Znamená to posílení ochrany drobných pěstitelů organizovaných ve fairtradových družstvech. Nová minimální cena zvýší základní výkupní cenu o 19 % u kávy robusta a o 29 % u kávy arabica. Jedná se o první zvýšení minimálních výkupních cen fairtradové kávy po dvanácti letech.

Fairtradová minimální cena za praná zrna kávy typu arabica bude od 1. srpna 2023 nově činit 1,80 USD za libru, což je o 40 centů více. Káva arabica tvoří více než 90 % veškeré prodané fairtradové kávy. U přírodní robusty se cena zvýší o 19 centů na 1,20 dolaru za libru. Také příplatek za bio fairtradovou kávu byl zvýšen o třetinu, z 30 centů na 40 centů za libru. Více než polovina fairtradových kávových zrn prodaných v roce 2021 měla také certifikaci bio. Navýšení minimální fairtradové ceny, tedy hodnoty, pod kterou nesmí výkupní cena fairtradové kávy klesnout, poskytne pěstitelům významnou podporu v dobách výkyvů na trhu, při boji s inflací v jejich domovských zemích a pomůže jim s dodatečnými náklady vyvolanými změnami klimatu.

Navzdory nedávnému prudkému nárůstu světových cen kávy se pěstitelé kávy potýkají s inflací, prudce rostoucími výrobními náklady a naopak s poklesem úrody v důsledku klimatických změn. Mnozí pěstitelé kávy opouštějí své farmy a hledají obživu jinde. Mladí lidé v komunitách, kde se pěstuje káva, dnes v jejím pěstování nevidí budoucnost. Skutečnost, že se pěstitelé nemohou pěstováním kávy uživit, je pro toto odvětví tragická a představuje riziko pro budoucnost celosvětového kávového sektoru,“ uvádí Monika Firl,  manažerka pro kávu z Fairtrade International.

S novou minimální cenou nabízí Fairtrade pěstitelům kávy a jejich družstvům cenovou záchrannou síť, která lépe odpovídá současné nejisté době, a přitom jim nechává otevřené dveře, aby si vydělali více, když jsou tržní ceny vyšší než nastavená fairtradová minimální cena,“ pokračuje M. Firl.

Celosvětová síť Fairtrade zahrnuje téměř 900 000 certifikovaných pěstitelů kávy ve více než 650 pěstitelských organizacích ve 31 zemích. Kromě podpory v podobě fairtradové minimální ceny dostávají certifikovaní fairtradoví pěstitelé také fairtradový příplatek – dodatečné finance, které investují do projektů zaměřených na zlepšení produktivity a kvality, adaptaci na klimatickou změnu, budování infrastruktury a základních komunitních služeb, které sami pěstitelé a jejich organizace označí za prioritní. Od roku 2017 získaly organizace fairtradových pěstitelů kávy příplatek ve výši více než 400 milionů eur.

Pěstitelé kávy však i nadále čelí dramatickým výzvám. Podle dostupných údajů produkují drobní pěstitelé 60 % světové produkce kávy, avšak téměř polovina z nich žije v chudobě, přičemž téměř čtvrtina z nich žije v extrémní chudobě. A přestože ceny kávy v roce 2022 byly relativně vysoké, zisky z jejího prodeje se nakonec kvůli nízkým výkupním cenám nepodařilo dostat k samotným pěstitelům. Studie ukázaly, že pěstitelům obvykle zůstává přibližně 1 % z maloobchodní ceny kávy, což u šálku kávy za 4 USD představuje přibližně 0,04 USD na šálek (tedy cca 0, 8 Kč). Zvýšení minimální výkupní ceny tuto situaci zlepší alespoň pro pěstitele zapojené do systému Fairtrade.

Nad rámec povinných minimálních fairtradových cen organizace pro některé země vypracovala také referenční ceny životního příjmu, které udávají, kolik by pěstitelé museli dostávat, aby si za určitých parametrů mohli ze své kávy vydělat na živobytí. Odběratelé jsou vyzýváni, aby tyto ceny platili dobrovolně a podporovali pěstitele, aby v rámci ucelené strategie dosáhli pokroku směrem k životnímu příjmu. Nová minimální fairtradová cena a ekologický diferenciál dohromady dosáhly hodnot ekvivalentních vývozním referenčním cenám životního příjmu ve dvou ze čtyř zemí původu kávy, pro které Fairtrade stanovil referenční ceny: Kolumbie a Uganda, v obou případech pro organickou arabiku. U zbývajících dvou regionů se díky nové minimální fairtradové ceně a diferenciálu pro ekologickou produkci sníží rozdíl oproti příslušným referenčním cenám životního minima o 45 % (indonéský region Aceh), resp. 46 % (Honduras). Kromě toho, že pěstitelé dostanou zaplaceny referenční ceny, musí dosáhnout i dalších parametrů, které jsou součástí výpočtu životního příjmu, jako je například udržitelný výnos. 

Pro dosažení nové minimální ceny provedl Fairtrade analýzu výrobních nákladů a tříměsíční konzultační proces s klíčovými zúčastněnými stranami. Více než 540 účastníků – z nichž 86 % tvořili pěstitelé – ze 40 zemí poskytli zásadní podněty, které nakonec vyústily v návrh pro Výbor pro fairtradové standardy a rozhodnutí zvýšit minimální cenu.

Budoucnost kávy je taková, že spravedlivé ceny budou normou. Není přijatelné, aby pěstitelé kávy nadále dotovali mnohamiliardový kávový průmysl a zároveň na sebe brali těžkou práci související s udržitelným přechodem,“zdůrazňuje Monika Firl.

150 65 Kvůli rostoucímu ekonomickému a klimatickému tlaku na pěstitele zvyšuje Fairtrade minimální cenu kávy 2023-12-20