Všechna fairtradová družstva pěstitelů kávy a kakaa budou mít do roku 2025 satelitní monitoring k boji proti odlesňování 

Organizace Fairtrade International uzavřela partnerství se společností Satelligence. To umožní všem certifikovaným družstvům pěstitelů kakaa a kávy přístup k satelitnímu monitorování zalesněných oblastí a farem. Družstvům sdružujícím více než jeden milion pěstitelů kávy a kakaa, kteří dohromady obdělávající 2,5 milionu hektarů půdy, poskytne toto partnerství pomoc se splněním požadavků nařízení EU o odlesňování (EUDR) a umožní jim i nadále přístup na důležité trhy v Evropě i v jiných regionech.

Cílem iniciativy je poskytnout fairtradovým družstvům data o všech členských farmách a rizicích odlesňování. Družstva budou následně moci tato data sdílet se svými obchodními partnery a lépe spravovat své lesní plochy.

Toto partnerství se zaměřuje na stále důležitější oblast obchodu: přístup k datům pro management rizik, která definují, jaká káva a jaké kakao může na trh EU,“ uvedl Jon Walker, seniorní poradce pro kakao v organizaci Fairtrade International. „Kdokoli má data, má klíč k přístupu na trh. Mnozí velcí nákupčí mají své vlastní systémy monitoringu družstev, od kterých nakupují, ale s družstvy samotnými už nemusí svá zjištění sdílet. Pokud pěstitelské organizace spoléhají v oblasti přístupu k těmto důležitým datům na své obchodní partnery, nerovnost v obchodních vztazích to obvykle pouze zvětšuje. Toto nové partnerství se Satelligence umožňuje organizacím a jejich členům z řad drobných pěstitelů přístup k datům ze satelitů.“ 

Pěstitelské organizace jsou klíčovými partnery ve shromažďování těchto informací a hrají klíčovou roli ve vyhodnocování, snižování a prevenci rizik. Pokud družstva vybavíme těmito daty o farmách pěstujících kakao a kávu, budou moci nabídnout tuto hodnotu svým obchodním partnerům.

Nové tříleté partnerství vychází z pilotního projektu se vzorkem kakaových družstev, která v loňském roce testovala geolokační a monitorovací funkci v Pobřeží slonoviny a v Ghaně. Cílem partnerství je zahrnout do roku 2025 do programu všechna družstva pěstitelů kávy a kakaa s certifikaci Fairtrade.

„Naším společným cílem je poskytnout farmářům data, která v měnícím se regulatorním prostředí potřebují k tomu, aby se mohli posunout dál. V důsledku to přispívá k udržitelnosti jejich podnikání i komunit,“ říká Arisbe Mendoza, ředitelka pro globální dopad v organizaci Fairtrade International. „Toto partnerství poskytuje osvědčený satelitní systém monitorování v kombinaci s technickou podporou ze strany Fairtrade, která umožňuje průběžnou správu dat. Jedná se o důležitý krok na cestě k větší transparentnosti dodavatelských řetězců.“

Pěstitelské organizace poskytují geolokační data pro každý pozemek svých členských farem. Platforma společnosti Satelligence tato geolokační data ověřuje, aby zajistila jejich kvalitu. Dále systém odhaluje veškerou odlesňovací aktivitu na pozemcích členů a to, zda se takové farmy nachází v chráněném území. Upozorní také na odlesňování poblíž farmy, což je pro družstva důležitá informace při vyhodnocování rizik. Nakonec systém vygeneruje zprávy, které družstva mohou použít pro vlastní účely a poskytnout je i svým stávajícím nebo potenciálním zákazníkům. 

„Jsme hrdým partnerem Fairtrade, a když pěstitelům pomůžeme se zajištěním důkazů, že se nepodílí na odlesňování, pomáháme jim získat přístup na trhy a zabraňujeme tak jejich další marginalizaci. Mnohé společnosti ještě nejsou na EUDR připraveny, ale fairtradová družstva jsou v tomhle ohledu napřed. Je to velký úkol, ale není nesplnitelný. Doufáme, že svět bude do drobných pěstitelů investovat více, obzvláště co se týče podpory těch, kteří působí ve zranitelných regionech s vysokým rizikem odlesňování,“ říká Niels Wielaard, CEO ve společnosti Satelligence.

Ztráta přístupu na klíčové trhy, jako je třeba trh EU, by byla pro drobné pěstitele kávy a kakaa devastující, protože tyto produkty jim zajišťují živobytí. Pokud nebude brána v potaz ekonomická realita pěstitelů, může mít legislativa nechtěné důsledky, jako je vzestup nelegálního využívání půdy.

Více na https://www.fairtrade.net/news/fairtrade-producers-set-to-expand-deforestation-monitoring-through-new-partnership-with-satelligence

150 69 Všechna fairtradová družstva pěstitelů kávy a kakaa budou mít do roku 2025 satelitní monitoring k boji proti odlesňování  2023-11-23