Fairtrade ve snaze zvýšit příjmy pěstitelů rozšiřuje požadavky na certifikaci kakaových a kávových družstev a obchodníků

Organizace Fairtrade International dnes zveřejnila nové standardy pro kávu a kakao, tedy dvě nejznámější fairtradové komodity. Smyslem změn je dosáhnout toho, aby u jednotlivých družstev objem kávy a kakaa obchodovaných za podmínek Fairtrade neklesal, a tedy aby zapojení do systému Fairtrade skutečně přispívalo ke zlepšování života pěstitelů na globálním Jihu.

V rámci kroku, který má rozšířit přínosy pro pěstitele a kakaová a kávová družstva i pro obchodníky s těmito komoditami, kteří chtějí získat certifikaci Fairtrade, bude nutné prokázat, že koncový kupující je odhodlán pořizovat vyšší objemy fairtradových produktů prostřednictvím existujícího nebo nového dodavatelského řetězce Fairtrade. Podmínka se týká nově certifikovaných družstev a obchodníků.

Cílem této změny je zajistit, aby nově certifikovaná kávová a kakaová družstva mohla ihned prodávat za podmínek Fairtrade, a tedy aby certifikace přinesla co nejrychleji hmatatelný přínos členům družstev. Změnou standardu také chceme podpořit to, aby existující fairtradová družstva mohla díky rostoucí poptávce pokračovat ve zvyšování prodeje svých výpěstků za podmínek Fairtrade, tedy za minimální Fairtrade cenu a s fairtradovým příplatkem,“ uvedla Hana Malíková, ředitelka Fairtrade Česko a Slovensko.

Nový požadavek začíná platit 1. června 2020 a je dalším krokem v rámci snahy Fairtrade posílit schopnost pěstitelů kávy a kakaa uživit se vlastní prací a dosáhnout důstojného příjmu. Požadavek bude platit 14 měsíců, nebo do doby, než bude nahrazen nebo doplněn vydáním nových Standardů Fairtrade pro kávu a kakao. Standardy pro oba produkty nyní prochází kompletní revizí, která by měla být dokončena do konce roku 2020, respektive do poloviny roku 2021.

Výbor Fairtrade International, který se zabývá úpravami standardů a jehož členy jsou i zástupci pěstitelů, tento krok schválil v březnu společně s dalšími opatřeními na posílení certifikovaných družstev a zvýšení poptávky po kakau a kávě s certifikaci Fairtrade. Rozhodnutí přichází v kontextu historicky nejnižších cen za kávu, které se už déle než rok pohybují v průměru pod jedním americkým dolarem za libru, což je pro téměř všechny drobné pěstitele výrazně méně, než jsou výrobní náklady.

150 100 Fairtrade ve snaze zvýšit příjmy pěstitelů rozšiřuje požadavky na certifikaci kakaových a kávových družstev a obchodníků 2021-02-26