COP28: Fair trade organizace vyzývají k přehodnocení opatření v oblasti klimatu

Do konference OSN o změně klimatu COP28 ve Spojených arabských emirátech zbývá pár dní, a proto Fairtrade International, Fair Trade Advocacy Office (FTAO) a Světová organizace pro fair trade (WFTO) společně požadují, aby byly splněny finanční závazky na podporu zemí a komunit nejvíce ohrožených klimatickými riziky.

„Změnu klimatu už není možné ignorovat, stejně jako skutečnost, že její dopady jsou nespravedlivé a nerovné,“ říká Sophie Aujeanová, ředitelka globální advokacie Fairtrade International. 

Hnutí spravedlivého obchodu podporuje několik iniciativ, které by přispěly k okamžitému zlepšení: 

  • Upřednostňovat opatření, která snižují emise skleníkových plynů a zároveň pomáhají komunitám přizpůsobit se.
  • Drobní pěstitelé musí mít přístup k finančním produktům a službám, které jsou přizpůsobeny jejich potřebám, aby se mohli lépe adoptovat stát  změně klimatu a přejít na udržitelné zemědělství. To zahrnuje flexibilní podmínky splácení půjček, nižší úrokové sazby a zjednodušené postupy podávání žádostí.
  • A konečně, fond pro krytí ztrát a škod dohodnutý na COP27 nesmí zabřednout do nekonečných diskusí o tom, kdo co zaplatí. Země, které jsou klimaticky nejzranitelnější, již nyní neúměrně trpí klimatickou katastrofou, kterou nezavinily.

Ze společného prohlášení jasně vyplývá, že k dosažení skutečné transformace se globální lídři musí naléhavě zabývat širšími souvislostmi a konkrétními způsoby, jak podpořit drobné pěstitele, malé podniky a řemeslníky, aby přešli na postupy odolné vůči změně klimatu.

Aktivní účast místních zúčastněných stran – včetně pěstitelů a jejich komunit – je pro navrhování, určování priorit, zavádění a monitorování účinných klimatických nástrojů nezbytná. „Pěstitelé a komunity mohou nejlépe identifikovat konkrétní problémy a jejich řešení v jejich místě působení,“ vysvětluje Juan-Pablo Solis, hlavní poradce pro klima a životní prostředí ve Fairtrade International. „Odborné znalosti a tradiční vědomosti pěstitelů jsou klíčové – přechod na agroekologii je však pro většinu pěstitelů nedostupný kvůli nespravedlivým tržním cenám a nerovnováze sil v dodavatelských řetězcích.“

Celé společné prohlášení a třístránkové shrnutí si můžete stáhnout zde.

150 69 COP28: Fair trade organizace vyzývají k přehodnocení opatření v oblasti klimatu 2023-11-27