Vsetín má už třetí Fairtradovou školu. Stala se jí ZŠ Vsetín Ohrada.

Vsetín/Praha, 15. února 2019 – Základní škola Vsetín Ohrada rozšířila řady takzvaných Fairtradových škol, které ve výuce i mimo ni poskytují prostor pro informace o principech fair trade, tedy spravedlivého obchodu, a koncept fair trade podporují i svými aktivitami. Titul Fairtradová škola dnes představitelům ZŠ Vsetín Ohrada oficiálně předají zástupci organizace Fairtrade Česko a Slovensko, která kampaň fairtradových škol v ČR koordinuje.

„O udělení titulu jsme usilovali proto, abychom i my přispěli malým dílkem do skládanky, ve které jde o spravedlivější podmínky k životu pro všechny ve světě, ve které jde o solidaritu s těmi, kteří se narodili do horších podmínek a nemají sílu sami to změnit. Jde nám o osvětu, šíření myšlenek, o vysvětlení podstaty fair trade jako podpory spravedlivého obchodu, spravedlivé mzdy za práci, ochrany dětí před nutností pracovat,“ říká k udělení titulu Fairtradová škola ředitelka ZŠ Vsetín Ohrada Helena Slováková.
„Chceme pomoci lidem na druhé straně zeměkoule, kteří pro nás pěstují kávu, čaj, banány, vyrábí boty, šijí oblečení atd. Tím, že pracujeme ve škole, chceme vychovávat budoucí generaci k pomoci druhým,“ doplňuje ji Alena Kužmová, předsedkyně řídící skupiny, která aktivity školy v oblasti fair trade koordinuje. Součástí řídící skupiny jsou i žáci a žákyně školy. „O titul Fairtradová škola jsme usilovali hlavně proto, že chceme podpořit lidi z takzvaných rozvojových zemí. Chtěli jsme být oficiální Fairtradovou školou, aby i ostatní věděli, že pomáháme, a mohli se k nám připojit,“ říká jedna z nich, Aneta Hrtáňová z 6. A.

ZŠ Vsetín Ohrada zařazuje do výuky a do života školy globální rozvojové vzdělávání a na svých webových a facebookových stránkách poskytuje prostor pro informace o fair trade a aktivitách řídící skupiny. Na akcích školy, jako jsou třídní schůzky, pedagogická rada nebo vánoční jarmark, jsou formu ochutnávky nabízeny fairtradové produkty. Ve školním roce 2017/ 2018 řídící skupina uspořádala ochutnávku fairtradových produktů v průběhu třídních schůzek spojenou s informační kampaní na téma fair trade, v květnu 2017 proběhla ve škole v rámci celostátního happeningu Férová snídaně, jejíž součástí byly kvízy a vzdělávací hry.

„Rozšiřování počtu Fairtradových škol nás těší, téma udržitelnosti na školy určitě patří. Zapojení do kampaně Fairtradových škol dává učitelům a žákům víc příležitostí zajímat se o to, za jakých podmínek a okolností vznikají věci, které denně používáme, a obracet pozornost k etické stránce jejich výroby. Proto jsme rádi, že Fairtradových škol je u nás už dvacet sedm a jsou velmi aktivní,“ říká koordinátorka kampaně Lenka Dvořáková z Fairtrade Česko a Slovensko.
Vsetín sám je Fairtradovým městem a ZŠ Vsetín Ohrada je již třetí Fairtradovou školou ve Vsetíně. Podpora fair trade na Vsetínsku je tedy nebývale vysoká. „Osobně si myslím, že je to velká zásluha školních koordinátorů environmentální výchovy, kteří pochopí význam a smysl globálních témat, inspirují se vzájemně, zapojují se s žáky do akcí ve městě, vidí, že to baví děti,“ dodává Iva Koutná ze sdružení Líska, které se zabývá ekologickou výchovou na území Zlínského kraje a pořádá mimo jiné Klub ambasadorů fair trade.

V rámci předání titulu Fairtradová škola proběhla vernisáž výstavy na téma fair trade, do jejíž přípravy se zapojili všichni žáci a díky které o tom, co je fair trade, ví v současnosti opravdu celá škola. Žáci si také připravili báseň a píseň s vlastními texty k tématu fair trade. Ve školní jídelně se v tento den podávala polévka s fairtradovou rýží a jako dezert ovocný košíček posypaný fairtradovou čokoládou.

150 113 Vsetín má už třetí Fairtradovou školu. Stala se jí ZŠ Vsetín Ohrada. 2021-02-26