V sobotu proběhne Férová snídaně – celostátní happening na podporu pěstitelů a udržitelného pěstování

Praha, 6. května 2019 – V sobotu 11. května se po celé České republice uskuteční piknik s názvem Férová snídaně. Akce se koná již podeváté a každý rok přitahuje větší zájem veřejnosti. Letos se k organizaci Férové snídaně přihlásili lidé z více než 190 měst a obcí. Smyslem Férové snídaně je především upozornit na to, že lidé, kteří v zemích Afriky, Asie a Latinské Ameriky pěstují suroviny pro naše potraviny, za svou práci nedostávají dostatečně zaplaceno a pracují v často nevyhovujících podmínkách. Cílem akce je podpořit také lokální zemědělce.

Férová snídaně je tradiční oslavou Světového dne pro fair trade, který připadá na druhou květnovou sobotu. „Účastníci Férové snídaně dávají symbolicky najevo, že jim není lhostejné, kdo a za jakých podmínek vypěstoval naše potraviny a suroviny pro jejich výrobu. Jsme rádi, že zájem společnosti o udržitelný způsob života a etickou spotřebu se v poslední době zvyšuje. To se projevuje mimo jiné i nárůstem počtu míst, kde lidé Férovou snídani pořádají,“ říká koordinátor akce Stanislav Komínek z organizace Fairtrade Česko a Slovensko.

Zájem o Férovou snídani skutečně rok od roku roste. V roce 2011, kdy se akce konala poprvé, se zapojilo 41 měst a obcí, loni už snídalo přes 8 100 lidí na 172 místech naší země. „Zásluhu na tom mají především organizátoři snídaní v jednotlivých městech, kteří si uvědomují vzájemnou propojenost lidí na této planetě. Zapojují se pedagogové, skauti i kněží. Organizací Férové snídaně vyjadřují svůj zájem o okolní svět, vyjadřují solidaritu s pěstiteli a pěstitelkami. Je to také příjemná komunitní akce, na které se potkávají lidé ze sousedství,“ říká Stanislav Komínek.

Férová snídaně je založena na aktivitě zdola, Fairtrade Česko a Slovensko organizátorům pouze pomáhá s logistikou, dodává jim informace a podpůrné nebo vzdělávací materiály. Princip snídaně je jednoduchý. Účastníci si sami přinesou potraviny z fairtradových surovin. Může to být fairtradový čaj, káva či džus, bábovka s fairtradovým cukrem a kakaem nebo fairtradové banány. To vše mohou doplnit lokálními produkty, jako jsou med, vajíčka, mléko, sýry či zelenina od místních farmářů. Snídá se na dekách v parku, v zámecké zahradě, u stolu na náměstí nebo na jiném oblíbeném a veřejně přístupném místě.

„V týdnu před snídaní nakoupí skautští vedoucí fairtradové suroviny. Skupinky dětí u nich doma společně vaří či pečou férové dobroty. Při vaření si o tématu povídají. Na Férovou snídani zveme také rodiče dětí. Akce je příležitostí pro neformální seznámení rodičů mezi sebou navzájem i s vedoucími,“ popisuje své zapojení Kateřina Polášková z Vracova, profesí zahradnice.

Etická spotřeba má reálné pozitivní dopady, jak vysvětluje Stanislav Komínek: „Koncem loňského roku jsem navštívil několik fairtradových družstev pěstitelů kakaa v Pobřeží slonoviny, mluvil skoro se stovkou lidí a všichni mi potvrdili, že Fairtrade pro ně hodně znamená. Například v obci Krezoukoue díky fairtradovému příplatku mohli postavit novou budovu školy, tamější družstvo zajišťuje pěstitelům také sazenice, nakupuje pro společnou potřebu sklady, nákladní auta, motorky a mačety. Přispívá na stavby škol a na léky lidem ve vesnicích. Členové družstva také sami rozhodli o financování stavby zdravotního střediska a placení lékařské péče pro všechny členy družstva a jejich rodiny,“ popisuje Stanislav Komínek. Fairtrade jako jedna z etických certifikací má ale pro pěstitele i další přínosy: zakazuje dětskou práci, takže děti mohou chodit do školy a vzdělávat se, a zahrnuje i vzdělávání, které pěstitelům umožňuje zvyšovat efektivitu, šetrněji využívat přírodní zdroje a získat základní dovednosti potřebné pro úspěšnou správu družstev a obchodování.

V České republice je nejprodávanějším fairtradovým výrobkem právě kakao a káva. „Fairtradové kávy se v roce 2017 v ČR prodalo 520 tun, fairtradového kakaa pak množství odpovídající 579 tunám kakaových bobů,“ říká Hana Malíková z Fairtrade Česko a Slovensko a dodává: „Za produkty, které si loni koupili čeští zákazníci, získala družstva farmářů na fairtradovém příplatku přes 8 milionu korun, tedy o třetinu více než rok předtím.“ Fairtradový příplatek jsou peníze, které pěstitelé dostávají nad rámec výkupní ceny a které slouží k tomu, aby družstva mohla investovat do rozvoje pěstování, ale také do rozvoje komunit, například do stavby škol, zajištění nezávadné pitné vody nebo dopravy do práce a z práce.

Podrobné informace k letošní Férové snídani včetně přehledu míst, kde se snídaně konají, jsou průběžně aktualizovány na webových stránkách www.ferovasnidane.cz či na facebooku. Ilustrační fotografie z minulých ročníků najdete na http://bit.ly/foto-snidane.

150 103 V sobotu proběhne Férová snídaně – celostátní happening na podporu pěstitelů a udržitelného pěstování 2021-02-26